Dokumenty

 

DLA UCZNIA I RODZICA

Prośba o zwolnienie stałe – pełnoletni uczeń (27 KB; PDF)


Zwolnienie stałe uczennicy/ucznia z części zajęć lekcyjnych (383 KB; PDF)


Zwolnienie z lekcji (382 KB; PDF)


Podanie o zwolnienie z lekcji wychowania fizycznego/informatyki/języka obcego (590 KB; PDF)


Podanie o przyjęcie (506 KB; PDF)


Prośba o zwolnienie stałe (27 KB; PDF)


Wniosek Zgłoszenie szkody z tytułu NNW ucznia


Tabela norm oceny procentowej TUZ TUW


OWU Bezpieczna Nauka TUZ TUW


NNW 50 zł


Jak zgłosić szkodę


DLA NAUCZYCIELA

Wytyczne do analizy semestru – wersja2 (46 KB; XLS)


Regulamin wycieczki + załączniki


FUNDUSZ SOCJALNY

Regulamin ZFŚS CKZiU Nr 2 tekst jednolity (10 MB; PDF)


Załącznik – Wniosek o przyznanie zaświadczenia (209 KB; PDF)


Załącznik – Oświadczenie o dochodach (455 KB; PDF)


Załącznik – Tabela doplat (215 KB; PDF)


Załącznik – Wniosek o pożyczkę (196 KB; PDF)


Załącznik – Umowa (201 KB; PDF)POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Wniosek o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną (37 KB; DOC)


Wyprawka szkolna (wniosek) (34 KB; DOC)


Wniosek o wydanie opinii (25 KB; DOC)


Infolinia 800080222_MEN (307 KB; PDF)


Informacja na temat zagrożeń dotyczących e-papierosów (332 KB; PDF)


PROCEDURY

Instrukcja Ewakuacji w CKZiU nr 2 w Wadowicach


Procedura wydawania opinii o uczniu (28 KB; DOC)


Procedury CKZiUnr2 (70 KB; DOC)


PROGRAMY

Program doradztwa zawodowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach na rok szkolny 2022/2023 (46 KB; PDF)


PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach (110 KB; PDF)


STOŁÓWKA

Regulamin stołówki szkolnej CKZiU nr 2 (46 KB; PDF)Strona główna