Dokumenty

Instrukcja Ewakuacji w CKZiU nr 2 w Wadowicach Zmiany 2021-2022


Regulamin ZFŚS CKZiU Nr 2 tekst jednolity (10 MB; PDF)


Załącznik nr 1 Preliminarz (204 KB; PDF)


Załącznik nr 2 Wniosek o przyznanie zaświadczenia (209 KB; PDF)


Załącznik nr 3 Oświadczenie o dochodach (455 KB; PDF)


Załącznik nr 4 tabela doplat (215 KB; PDF)


Załącznik nr 5 Wniosek o pożyczkę (196 KB; PDF)


Załącznik nr 6 Umowa (201 KB; PDF)


Program doradztwa zawodowego 2021-2022 (46 KB; PDF)


Program wychowawczo-profilaktyczny 2021-2022 (106 KB; PDF)


Wyprawka szkolna (wniosek) (34 KB; DOC)


Procedura wydawania opinii o uczniu (28 KB; DOC)


Wniosek o wydanie opinii (25 KB; DOC)


Szkolny zestaw programów nauczania_zawodowy (67 KB; DOC)


Projekt regulaminu Samorządu Uczniowskiego (105 KB; DOC)


Wytyczne do analizy semestru – wersja2 (46 KB; XLS)


Procedury CKZiUnr2 (70 KB; DOC)


Infolinia 800080222_MEN (307 KB; PDF)


Informacja na temat zagrożeń dotyczących e-papierosów (332 KB; PDF)


Instrukcja Ewakuacji w CKZiU nr 2 w Wadowicach (74 KB; DOC)


Wniosek o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną (37 KB; DOC)

Strona główna

Rozmiar
Kontrast