Historia

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach zostało powołane na mocy Uchwały Nr XXIII/218/17 Rady Powiatu z dnia 30 marca 2017 r. W skład Centrum weszły dwie wadowickie placówki: 

Zespół Szkół nr 2 przy ul. Zegadłowicza 36
oraz
Zespół Szkół nr 1 przy ul. Słowackiego 4

Od 1 września 2017 r. placówki funkcjonują jako CKZiU nr 2 w Wadowicach. Obydwie mogą pochwalić się długą historią, tradycją oraz wieloma osiągnięciami i sukcesami w pracy z uczniami. Na czele Centrum stanął dyrektor Jerzy Kotaś, a główną siedzibą CKZiU nr 2 stał się budynek szkoły przy ul. Zegadłowicza 36.

Nowo powstałe Centrum jest spadkobiercą tradycji dwóch szkół i kontynuatorem bogatej oferty kształcenia zawodowego. Wychodzi ono naprzeciw oczekiwaniom pracodawców, którzy potrzebują dobrze wykształconej, wykwalifikowanej i specjalistycznej kadry. Kształci uczniów w zakresie branż: elektryczno-elektronicznej, informatycznej, mechanicznej i górniczo-hutniczej oraz budowlanej. Młodzież, po ukończeniu gimnazjum, może wybrać technikum, liceum lub szkołę branżową.

Centrum, opierając się na wiedzy i doświadczeniu swoich pedagogów, ma na celu:
• edukację młodzieży i dorosłych
• prowadzenie działań w zakresie doradztwa zawodowego i informacji zawodowej
• współpracę z pracodawcami i organizacjami pracodawców
• dbanie o wszechstronny rozwój ucznia
• wspomaganie wychowawczej roli rodziny oraz wykonywanie zadań opiekuńczych
• realizację szkolnych programów oraz zadań profilaktycznych.

Dzięki otrzymanemu przez powiat dofinansowaniu (5 803 371,20 zł) realizowany jest projekt „Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”.

Oferta edukacyjna została wzbogacona o:
• staże
• kwalifikacyjne kursy zawodowe
• kursy kompetencji ogólnych.

Planowane są kolejne działania, które uczynią placówkę atrakcyjniejszą. Niebawem, oferowane do tej pory kursy, staną się dostępne dla ogółu mieszkańców powiatu, a nie tylko dla uczniów.

Obecnie wybór kształcenia zawodowego jest najlepszym z możliwych wyborów. Nabyte umiejętności zawodowe i uzyskane kompetencje pozwalają na swobodne funkcjonowanie na każdym rynku pracy, zapewniają bezpieczeństwo finansowe i umożliwiają stały rozwój.


Strona główna

Skip to content