Centrum Informatyczne

Z początkiem 2018 roku w budynku dawnego Internatu w CKZiU nr 2 w Wadowicach powstało Centrum Informatyczne (projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020)
z nowoczesnymi pracowniami informatycznymi oraz sprzętem komputerowym dedykowanym zajęciom z przedmiotów zawodowych w technikum informatycznym i technikum programistycznym.

Przedmioty, które są nauczane w ramach technikum informatycznego od 2020 roku:

 • Administrowanie Systemami Operacyjnymi
 • Bazy Danych
 • Lokalne Sieci Komputerowe
 • Montaż, Konfiguracja i Naprawa Lokalnych Sieci Komputerowych
 • Montaż i Eksploatacja Urządzeń Techniki Komputerowej
 • Systemy Operacyjne
 • Tworzenie i Zarządzanie Bazami Danych
 • Tworzenie Stron i Aplikacji Internetowych
 • Urządzenia Techniki Komputerowej
 • Witryny i Aplikacje Internetowe

Przedmioty przygotowują do egzaminów zawodowych w kwalifikacjach:

 • INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Przedmioty, które są nauczane w ramach technikum programistycznego od 2020 roku:

 • Aplikacje Desktopowe i Mobilne
 • Aplikacje Webowe
 • Bazy Danych
 • Podstawy Programowania
 • Przygotowanie do Zawodu Programisty
 • Strony i Aplikacje Internetowe
 • Tworzenie Aplikacji Desktopowych
 • Tworzenie Aplikacji Mobilnych
 • Tworzenie Aplikacji Webowych
 • Tworzenie i Zarządzanie Bazami Danych
 • Tworzenie Stron i Aplikacji Internetowych

Przedmioty przygotowują do egzaminów zawodowych w kwalifikacjach:

 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.
 • INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.

Pracownie tematyczne, w których odbywają się zajęcia:

Sala I0

Sala I2

Sala I3

Sala I4

Sala I5

Sala I6

Sala I7

Sala I12

Zapraszamy do nauki w naszym technikum informatycznym i programistycznym!


Strona główna

Skip to content