Centrum Informatyczne

Z początkiem 2018 roku w budynku dawnego Internatu w CKZiU nr 2 w Wadowicach powstało Centrum Informatyczne (projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020)
z nowoczesnymi pracowniami informatycznymi oraz sprzętem komputerowym dedykowanym zajęciom z przedmiotów zawodowych w technikum informatycznym.

Przedmioty, które są nauczane w ramach technikum informatycznego:

 • Bazy Danych
 • Naprawa i Eksploatacja Komputerów
 • Programowanie Aplikacji Internetowych
 • Projektowanie Stron
 • Sieci Komputerowe
 • Sieciowe Systemy Operacyjne
 • Urządzenia Techniki Komputerowej

Przedmioty przygotowują do egzaminów zawodowych w kwalifikacjach:

 • EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
 • EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych
 • INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Pracownie tematyczne, w których odbywają się zajęcia:

Sala I0 – Pracownia informatyczna

Sala I2 – Pracownia sieciowych systemów operacyjnych

Sala I3 – Pracownia naprawy i eksploatacji komputerów

Sala I4 – Pracownia projektowania stron i programowania aplikacji

Sala I5 – Pracownia sieci komputerowych

Sala I6 – Pracownia urządzeń techniki komputerowej

Sala I7 – Pracownia baz danych

Zapraszamy do nauki w naszym technikum informatycznym!

Rozmiar
Kontrast