O warsztatach

OFERTA SZKOLENIOWA WARSZTATÓW SZKOLNYCH

Tu się uczysz – tu zdajesz egzamin !

W warsztatach szkolnych realizowane jest szkolenie z zakresu zajęć praktycznych dla uczniów szkół zasadniczych i techników w następujących kierunkach:

  • mechanik pojazdów samochodowych,
  • kierowca mechanik,
  • elektromechanik pojazdów samochodowych,
  • technik pojazdów samochodowych,
  • technik elektronik,
  • technik elektryk.

Zajęcia warsztatowe prowadzone są w grupach szkoleniowych przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu w halach i pracowniach szkolenia praktycznego znajdujących się w budynku warsztatów szkolnych.

Współpraca z pracodawcami

Od początku roku szkolnego 2017/2018  w ramach zajęć praktycznych współpracujemy z TechSterowniki w Wieprzu i Incobex w Bielsku-Białej. Przyszli technicy elektronicy odbywają zajęcia w Wieprzu, dokąd dowożeni są busem na koszt firmy.  Natomiast przyszli technicy elektrycy składają z podzespołów skrzynki niskonapięciowe w warsztatach szkolnych, dokąd pracownicy firmy INCOBEX dostarczają materiały wraz z narzędziami.

Uczniowie, wykonując zlecone zadania, nabywają umiejętności, które mogą okazać się zasadnicze przy wchodzeniu na rynek pracy. Obecnie jest tak duże zapotrzebowanie na zawodowców, że kandydat posiadający zasób umiejętności, staje się cennym pracownikiem, którego nie trzeba już szkolić. Z informacji uzyskanych w firmach wynika, że jeżeli tylko uczniowie-praktykanci  w przyszłości wyrażą chęć zatrudnienia, to nie będą mieć problemu z uzyskaniem etatu.

CZYM DYSPONUJEMY ?

Baza lokalowa

Hale warsztatowe
W halach warsztatowych realizowane jest szkolenie z zakresu obróbki ręcznej, podstaw obróbki mechanicznej (wiórowej) oraz obsługi i naprawy samochodów. Podczas zajęć praktycznych uczniowie zapoznają się z zasadami frezowania, szlifowania i toczenia oraz użytkowania ręcznych narzędzi obróbkowych.

Pracownie szkolenia praktycznego
W pracowniach szkolenia praktycznego uczniowie podczas zajęć nabywają specjalistyczne umiejętności praktyczne niezbędne do pomyślnego zdania egzaminu zawodowego i wykonywania własnego zawodu po ukończeniu szkoły.

Hala tokarek

Hala tokarek
Hala tokarek

Hala maszyn różnych

Hala maszyn różnych
Hala maszyn różnych

Hala warsztatu samochodowego

Tu odbywają się kierunkowe zajęcia praktyczne z zakresu obsługi i naprawy pojazdów samochodowych. Pomieszczenie to pełni także rolę Ośrodka Egzaminacyjnego Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej dla mechaników pojazdów samochodowych. Absolwenci tego kierunku z naszej szkoły (także innych szkół o takim samym kierunku) zdają egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w tym pomieszczeniu korzystając ze sprzętu używanego podczas zajęć praktycznych.
Hala warsztatu samochodowego
Hala warsztatu samochodowego

Pracownia pomiarowa

Pracownia pomiarowa
Pracownia pomiarowa

Pracownia elektryczna

Pracownia elektryczna
Pracownia elektryczna

Diagnostyka samochodowa

Diagnostyka samochodowa
Diagnostyka samochodowa
Diagnostyka samochodowa
Diagnostyka samochodowa

Pracownia elektromechaniki samochodowej

Pracownia elektromechaniki samochodowej

Pracownia mechatroniki

Pracownia mechatroniki
Pracownia mechatroniki
Pracownia mechatroniki

Pracownia automatyki i obrabiarek sterowanych numerycznie

Pracownia automatyki i obrabiarek sterowanych numerycznie


Strona główna

Skip to content