Kierunki kształcenia

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Klasa policyjna jest klasą Liceum Ogólnokształcącego, w której jako dodatkowy dział prowadzone są zajęcia z zakresu wiedzy dotyczącej policji. Ten kierunek nauki zwiększa możliwości uzyskania ciekawej pracy zarówno w policji jak i we wszelkich innych instytucjach mundurowych, penitencjarnych, administracji państwowej i publicznej, inspekcjach, strażach oraz w firmach ochroniarskich i detektywistycznych.
Jednocześnie nauka w liceum o profilu policyjnym nie zamyka drogi do dalszego kształcenia na ogólnodostępnych kierunkach studiów wyższych.

Nasza szkoła oferuje uczniom klasy policyjnej:

 • zajęcia z samoobrony
 • zajęcia na strzelnicy szkolnej oraz strzelnicy sportowej w Siemianowicach Śląskich
 • udział w Turniejach Klas Mundurowych i turniejach strzeleckich
 • praktykę w Komendzie Rejonowej Policji w Wadowicach
 • wizyty zawodoznawcze w Sądzie Rejonowym w Wadowicach
 • regularny kontakt z funkcjonariuszami policji z różnych wydziałów
 • udział w dniach otwartych Szkoły Policji w Katowicach
 • zapoznanie ze specyfiką pracy policji w ramach zajęć kierunkowych prowadzonych przez policjantów
 • udział w certyfikowanym kursie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 • tygodniowy obóz przetrwania oraz „dzień mundurowy”
 • dodatkowe punkty przy rekrutacji do policji

Po ukończeniu klasy policyjnej będziesz mógł podjąć pracę w:

 • jednostkach policji takich jak: Komenda Główna Policji, Centralne Biuro Śledcze Policji, Komendy wojewódzkie Policji, Szkoły Policji
 • służbie celnej
 • straży miejskiej
 • innych jednostkach mundurowych
 • administracji państwowej
 • firmach ochroniarskich i detektywistycznych

Dalsza edukacja:

Absolwenci tego kierunku mogą kontynuować naukę na uczelniach wyższych takich jak:

 • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 • Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
 • Szkoła Policji w Pile
 • Szkoła Policji w Słupsku
 • Szkoła Policji w Katowicach

lub na kierunkach:

 • Administracja
 • Prawo
 • Bezpieczeństwo Wewnętrzne
 • Bezpieczeństwo Narodowe

Kliknij w opis, by zamknąć

Klasa architektoniczna jest klasą Liceum Ogólnokształcącego, w której jako dodatkowy dział prowadzone są zajęcia
z podstaw rysunku i malarstwa, historii architektury i grafiki komputerowej. Jest ono przeznaczone dla osób, które
w przyszłości zamierzają studiować architekturę i urbanistykę, architekturę wnętrz, architekturę krajobrazu czy też zająć się projektowaniem np. mody lub pracować w zawodzie grafika.

Nasza szkoła oferuje uczniom klasy architektonicznej:

 • zajęcia z rysunku i malarstwa, na których stosowane będą różnorodne techniki i narzędzia (m.in. tusze, farby olejne, węgiel, pastele, farby wodne itp.)
 • dodatkowe zajęcia z podstaw rysunku odręcznego
 • zajęcia z obróbki zdjęć, projektowania 2D czy kreowania grafiki w takich programach jak np. Adobe Photoshop
 • tworzenie projektów z przeznaczeniem do druku, prezentacji multimedialnej czy publikacji w Internecie
 • nauczanie przedmiotów zawodowych z wykorzystaniem nowoczesnych programów komputerowych (Auto-CAD, NORMA)
 • projektowanie architektury wnętrz czy krajobrazu w programach komputerowych
 • zajęcia z historii architektury
 • kadrę nauczycielską o wysokich kwalifikacjach w zakresie przedmiotów zawodowych i ogólnych
 • nowoczesną bazę dydaktyczną i specjalistyczne pracownie

Będąc absolwentem naszej szkoły możesz kontynuować naukę na uczelniach wyższych na następujących kierunkach:

 • Architektura i urbanistyka
 • Architektura krajobrazu
 • Architektura przestrzeni kulturowych
 • Architektura wnętrz
 • Wzornictwo
 • Grafika
 • Projektowanie mody

Kliknij w opis, by zamknąć

 

TECHNIKA

Programista to jeden z najlepiej zarabiających i najbardziej poszukiwanych na rynku pracy zawodów. Aby nim zostać, potrzeba kwalifikacji i umiejętności.
Technik programista jest znakomitym wyborem drogi życiowej dla wszystkich, którzy z ciekawością patrzą na komputery oraz nie przerażają ich przedmioty ścisłe.Programowanie to nie tylko pieniądze, to ciekawa pasja dająca m. in. możliwość programowania robotów, pisania gier 2D/3D, aplikacji mobilnych, desktopowych i robienia wielu innowacyjnych, kreatywnych rzeczy (inteligentne domy itp.).

Co oferujemy?
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji. Będą tworzyć programy w najpopularniejszych obecnie językach tj. Python, C++, JavaScript, PHP, a także znajomości innych języków tj. SQL (przydatnego do tworzenia i zarządzania relacyjnymi bazami danych), HTML 5 i CSS (wykorzystywanych do tworzenia stron internetowych).

Co potem?
Zdobycie wykształcenia na poziomie szkoły technicznej w zawodzie technik programista umożliwi absolwentom takiej szkoły kontynuację nauki na wyższych szkołach politechnicznych lub uniwersytetach, a także pozwoli na rozpoczęcie własnej drogi zawodowej.

Możliwości zatrudnienia w:

 • przedsiębiorstwach produkujących systemy komputerowe;
 • przedsiębiorstwach usługowych, zajmujących się projektowaniem, tworzeniem i obsługą systemów informatycznych lub aplikacji internetowych;
 • przedsiębiorstwach zajmujących się hostingiem oraz projektowaniem, tworzeniem i administracją witryn internetowych oraz innych technologii webowych;
 • przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem programów desktopowych i aplikacji internetowych;
 • przedsiębiorstwach zajmujących się administracją baz danych;
 • przedsiębiorstwach zajmujących się grafiką komputerową;
 • przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem UI
 • przedsiębiorstwach zajmujące się modelowaniem, projektowaniem i drukiem 3D

Kliknij w opis, by zamknąć

Informatyka jest zawodem przyszłości, który pozwala dynamicznie wkroczyć na współczesny rynek pracy. Technologia informacyjna stale się rozwija i wkracza w różne sfery naszego życia, co oznacza, że możliwości zatrudnienia stale rosną.

Po ukończeniu klasy o profilu technik informatyk będziesz umiał:

 • utworzyć stronę internetową i nią zarządzać;
 • składać i naprawiać zestawy komputerowe;
 • konfigurować urządzenia sieciowe, serwery, routery;
 • tworzyć i administrować sieci komputerowe;
 • projektować aplikacje internetowe;
 • projektować i administrować bazy danych

Informatycy są stale poszukiwani przez firmy:

 • tworzące oprogramowanie komputerowe;
 • projektujące serwisy internetowe;
 • zarządzające serwerami i bazami danych;
 • posiadające własną bazę komputerową takie jak: urzędy, banki, firmy z branży medialnej i telekomunikacyjnej;
 • zajmujące się dostawą i konserwacją sprzętu komputerowego

Nasza szkoła daje ci możliwość:

 • • uczestniczenia w darmowych kursach i szkoleniach (więcej informacji w zakładce Kursy i szkolenia);
 • • rozwijania swoich pasji w kółkach zainteresowań (np. koło tworzenia gier komputerowych);
 • • odbycia staży wakacyjnych w zakładach pracy

Kliknij w opis, by zamknąć

Elektronika to dziedzina techniki zajmująca się instalacjami alarmowymi, komputerowymi i telewizyjnymi (zarówno satelitarnymi, naziemnymi jak i kablowymi).Po ukończeniu klasy o profilu technik elektronik będziesz mógł:
• samodzielnie wykonywać instalacje (np. alarmy, monitoring, telewizja, systemy inteligentnego budynku, domofony)
• montować, instalować oraz naprawiać i konserwować urządzenia elektroniczneTechnik elektronik może pracować w:
• firmach zajmujących się telewizją cyfrową,
• działach elektroniki zakładów przemysłowych
• firmach naprawiających sprzęt elektryczny i elektroniczny
• przedsiębiorstwach zajmujących się montażem alarmów, instalacji antenowych, systemów tzw. inteligentnych domów
• firmach projektujących i wykonujących systemy monitoringu

Nasza szkoła daje ci możliwość:
• uczestniczenia w darmowych kursach i szkoleniach (więcej informacji w zakładce Kursy i szkolenia)
• rozwijania swoich pasji na kółkach zainteresowań
• odbycia staży wakacyjnych w zakładach pracy

Kliknij w opis, by zamknąć

Technik pojazdów samochodowych to kierunek związany z obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.Po ukończeniu klasy o profilu technik pojazdów samochodowych będziesz umiał:
• zdiagnozować i skutecznie rozwiązać każdy problem związany z naprawą samochodu
• dobrać części zamienne i zoptymalizować koszty naprawy
• wykorzystać programy komputerowe do diagnozowania i serwisowania pojazdów
• organizować i nadzorować pracę w serwisie samochodowymTechnik pojazdów samochodowych może podjąć pracę w:
• stacjach obsługi i kontroli pojazdów
• zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych
• przedsiębiorstwach transportu samochodowego
• salonach sprzedaży oraz firmach zajmujących się handlem częściami samochodowymi

Nasza szkoła daje ci możliwość:
• uczestniczenia w darmowych kursach i szkoleniach(więcej informacji w zakładce Kursy i szkolenia)
• darmowego kursu na prawo jazdy kategorii B
• odbycia praktyki zawodowej na warsztatach szkolnych oraz staży wakacyjnych w zakładach pracy

Kliknij w opis, by zamknąć

 

Zawód technik budownictwa jest zawodem bardzo poszukiwanym na rynkach pracy zarówno w Polsce jak i za granicą. Trudno wyobrazić sobie by jakikolwiek budynek powstał bez fachowego nadzoru wykształconego specjalisty budownictwa. Planowanie, kosztorysowanie oraz prowadzenie etapów budowy to elementy wspólne zarówno dla budowy domu jednorodzinnego jak i drapacza chmur.Po ukończeniu klasy o profilu technik budownictwa będziesz umiał:
• prowadzić roboty budowlane i kierować zespołami (przy wznoszeniu budowli)
• opracować dokumentację budowlaną
• sporządzać pomiary niezbędne przy prowadzeniu robót budowlanych
• sprawować nadzór budowlany
• efektywnie wykorzystywać znajomość prawa budowlanego
• wykonywać lub sprawować nadzór nad realizacją małych obiektów inżynierskich w postaci małych mostów, wiaduktów, przejść podziemnych, konstrukcji żelbetowych, stalowych lub drewnianych, szkieletów ścian dachów, garaży, schodów, tuneli oraz basenów
• prowadzić rozliczenia za robociznę, materiały, sprzęt i maszyny oraz rozliczenia z inwestorem.
• organizować pracę podwykonawców na budowie oraz ustalać normy pracy dla różnych robót budowlanych.Technik budownictwa może podjąć pracę w:
• przedsiębiorstwach budowlanych
• państwowym nadzorze budowlanym
• instytucjach administracji budynków
• biurach projektów jako asystent projektanta lub kosztorysant
• wytwórniach i składach materiałów budowlanych
• firmach zarządzających nieruchomościami

Nasza szkoła daje ci możliwość:
• uczestniczenia w darmowych kursach i szkoleniach (więcej informacji w zakładce Kursy i szkolenia)
• zrealizowania zajęć praktycznych na terenie szkoły pod kierunkiem nauczycieli zawodu
• odbycia staży wakacyjnych w zakładach pracy
• wyjazdu na praktykę zagraniczną

Kliknij w opis, by zamknąć

 

BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA

Mechanik pojazdów samochodowych

Nauczysz się:
• sprawdzania stanu technicznego pojazdów
• obsługi technicznej i naprawy samochodów
• wykonywania montażu i demontażu części samochodowych
• oceniania stanu technicznego pojazdów z wykorzystaniem komputerowych urządzeń diagnostycznych
• prowadzenia pojazdów samochodowychBędziesz mógł podjąć pracę w:
• warsztatach samochodowych
• stacjach diagnostycznych
• przedsiębiorstwach produkujących pojazdy i części samochodowe
• zakładach obsługowo-naprawczych z branży motoryzacyjnej
• placówkach handlu samochodami

Kliknij w opis, by zamknąć

 

Wielozawodowa

Nauczysz się:
• oceniania stanu technicznego nadwozi pojazdów samochodowych
• naprawiania uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych
• zgrzewania, lutowania, spawania i nitowania blach
• wykonywania pomiarów nadwozi samochodowych
• zabezpieczania antykorozyjnego nadwozi pojazdów samochodowychBędziesz mógł podjąć pracę w:
• firmach branży motoryzacyjnej
• rzemieślniczych zakładach naprawy samochodów
• salonach samochodowych z serwisem
• firmach zajmujących się tuningiem pojazdów

Kliknij w opis, by zamknąć

Nauczysz się:
• sprawdzania stanu technicznego instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych
• lokalizowania i usuwanie uszkodzeń w instalacji elektrycznej pojazdów
• przeprowadzania konserwacji i przeglądów okresowych zespołów i urządzeń wyposażenia elektrycznego
• wykonywania montażu i demontażu instalacji oraz urządzeń elektrycznych
• oceniania stanu technicznego pojazdów z wykorzystaniem komputerowych urządzeń diagnostycznychBędziesz mógł podjąć pracę w:
• zakładach naprawy pojazdów samochodowych
• stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych
• zakładach produkcji samochodów i części zamiennych
• placówkach handlu samochodami

Kliknij w opis, by zamknąć

Nauczysz się:
• sprawdzania i oceniania stanu technicznego motocykli
• lokalizowania i usuwanie uszkodzeń
• dobierania części zamiennych
• przeprowadzania konserwacji i przeglądów okresowych
• wykonywania montażu i demontażu podzespołów
• stosowania specjalistyczne programy komputerowe oceniania stanu technicznego motocykli
• prowadzenia motocykliBędziesz mógł podjąć pracę w:
• serwisach technicznych obsługi motocykli i skuterów
• placówkach handlu motocyklami i ich częściami
• zakładach związanych z naprawą, diagnostyką i serwisowaniem motocykli

Kliknij w opis, by zamknąć

 

Nauczysz się:
• montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych
• wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych
• oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
• montowania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznychBędziesz mógł podjąć pracę w:
• zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną (elektrownie i zakłady energetyczne)
• zakładach eksploatujących energię elektryczną (huty, przemysł wydobywczy, transport kolejowy i wodny, gospodarka komunalna)
• zakładach produkujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku
• firmach budowlanych (przy wykonywaniu instalacji elektrycznych).

Kliknij w opis, by zamknąć

Nauczysz się:
• uruchamiania i testowanie urządzeń elektronicznych
• instalowania urządzeń elektronicznych
• nadzorowania i kontroli pracy urządzeń
• ocenianie stanu technicznego urządzeń elektronicznych
• posługiwanie się nowoczesnymi narzędziami do montażu elementów i układów elektronicznych
• demontowania i przygotowania do recyklingu elementów, urządzeń i instalacji elektronicznychBędziesz mógł podjąć pracę w:
• zakładach przemysłowych, w których są produkowane lub stosowane urządzenia elektroniczne
• przedsiębiorstwie na stanowisku montażu i konserwacji urządzeń elektronicznych
• zakładach instalujących urządzenia elektroniczne
• placówkach handlowych
• serwisach zajmujących się naprawą urządzeń

Kliknij w opis, by zamknąć

Nauczysz się:
• ustawianie parametrów i nadzorowanie pracy obrabiarek skrawających
• obrabiać elementy z różnych metali na tokarkach, frezarkach, szlifierkach, wytaczarkach i obrabiarkach sterowanych numerycznie
• przygotowywać do pracy i obsługiwać obrabiarki konwencjonalne i numeryczne
• obsługiwać przyrządy i narzędzia pomiarowe do sprawdzania jakości wykonanej obróbkiBędziesz mógł podjąć pracę w:
• przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem
• fabrykach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów i ciągników,
• zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy silników parowych, spalinowych i turbinowych, napędów hydraulicznych, wyposażenia samolotów i śmigłowców

Kliknij w opis, by zamknąć

Nauczysz się:
• dokonywania montażu maszyn i urządzeń
• obsługiwania i konserwowania maszyn i urządzeń
• instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń
• przeprowadzanie przeglądów technicznych, napraw bieżących, średnich i głównych maszyn i urządzeń
• ocenianie stanu technicznego maszyn i urządzeń z wykorzystaniem badań diagnostycznych
• przygotowywania części maszyn i urządzeń do montażu
• wykonywania montażu układów hydraulicznych i pneumatycznych maszyn i urządzeń
Będziesz mógł podjąć pracę w:
• przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego
• przedsiębiorstwach wymagających obsługi i naprawy maszyn i urządzeń mechanicznych
• firmie zajmującej się handlem maszynami, urządzeniami , narzędziami przedstawiciel handlowy
• sklepie z narzędziami, elektronarzędziami, materiałami metalowymi

Kliknij w opis, by zamknąć

 

Nauczysz się:
• dobierania i wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów
• wykonywania zabiegów chemicznych włosów: koloryzacja, rozjaśnianie, trwała ondulacja, chemiczne prostowanie włosów, pasemka, balejaż itp.
• stylizowania fryzur
• strzyżenia włosów
• wykonywania zagęszczania i przedłużania włosów różnymi metodami i technikamiBędziesz mógł podjąć pracę w:
• zakładach i salonach fryzjerskich, perukarniach
• przedsiębiorstwach świadczących usługi z zakresu stylizacji
• charakteryzatorniach w teatrach i telewizji, na planach filmowych, przy pokazach mody

Kliknij w opis, by zamknąć

Nauczysz się:
• wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych
• remontowania i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych
• wykonywania i naprawiania tynków wewnętrznych i zewnętrznych
• przygotowywanie zapraw murarskich i tynkarskich;
• wykonywanie posadzek i nawierzchni ulic z cegły, kształtek betonowych i kostek kamiennych.
• wytyczania fundamentów, ścian nośnych i działowych, filarów, kanałów wentylacyjnych oraz innych elementów budynku wykonywanych technologią murarską;
• obsługiwania maszyn budowlanych stosowanych w robotach murarskich;Będziesz mógł podjąć pracę w:
• firmach budowlanych
• w zakładach przemysłowych na stanowisku murarz
• rzemieślniczych warsztatach remontowo-budowlanych,

Kliknij w opis, by zamknąć

Główne zadania wykonywane przez pracowników zatrudnionych na stanowisku betoniarz- zbrojarz to:
• przygotowanie mieszanek betonowych;
• przygotowanie siatek i szkieletów zbrojenia;
• Wykonywanie elementów żelbetowych i betonowych w różnych obiektach;
• Montaż i demontaż form i deskowań do wykonywania elementów betonowych i żelbetowych;
• Naprawy elementów betonowych i żelbetowych.Absolwent tej specjalności może być zatrudniony w przedsiębiorstwach budowlanych, w zakładach prefabrykacji, w wytwórniach mieszanek betonowych w zakładach produkcji zbrojenia oraz przy wykonywaniu remontów i napraw konstrukcji z betonu.

Kliknij w opis, by zamknąć

Nauczysz się:
• montować ściany działowe, sufity podwieszane oraz obudowy konstrukcji dachowych
• wykonywać prace wykończeniowe w budynku
• wykonywać roboty malarsko-tapeciarskie, a także roboty posadzkarsko-okładzinowe
• analizować dokumentację budowlaną
• czytać dokumentację techniczną potrzebną do wykonania robót wykończeniowych
• ocieplać budynki
• obliczać ilość materiałów potrzebnych do wykonywania zleconych robót oraz kalkulować koszty ich wykonaniaBędziesz mógł podjąć pracę w:
• przedsiębiorstwach prowadzących kompleksowe usługi budowlane
• firmach prowadzących usługi remontowo-budowlane
• zakładach rzemieślniczych

Kliknij w opis, by zamknąć

Nauczysz się:
• montować instalacje i urządzenia sanitarne m.in. centralnego ogrzewania, kanalizacji, wodociągowe, wentylacyjno-klimatyzacyjne
• przygotowywać i montować przewody wyżej wymienionych instalacji
• montować armaturę i wyposażenie w kuchniach i łazienkach
• naprawiać uszkodzone instalacje i urządzenia
• wymieniać rury, zbiorniki, wanny, umywalki, grzejniki, piece centralnego ogrzewaniaBędziesz mógł podjąć pracę w:
• firmach budowlanych
• przedsiębiorstwach instalacyjnych oraz remontowo-montażowych
• administracji domów mieszkalnych i spółdzielni mieszkaniowych
• warsztatach rzemieślniczych

Kliknij w opis, by zamknąć

 

Monter izolacji budowlanych wykonuje wodochronne, termiczne, akustyczne i przeciwdrganiowe izolacje budynków oraz powłoki antykorozyjne konstrukcji stalowych, drewnianych, murowych i tynków. Praca montera izolacji budowlanych odbywa się najczęściej w zmiennych warunkach atmosferycznych, na dużych wysokościach oraz w obiektach budowlanych w stanie surowym. Ponadto monter izolacji budowlanych wykonuje pomocnicze roboty murarskie, ciesielskie betoniarskie i ziemne.Absolwent jest przygotowany do:
• wykonywania i naprawy izolacji wodochronnych;
• wykonywania i naprawy izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych;
• wykonywania i naprawy izolacji antykorozyjnych i chemoodpornych.

Kliknij w opis, by zamknąć

Monter stolarki budowlanej zajmuje się m.in. montażem okien i drzwi balkonowych, bram, osłon okiennych i drzwiowych, a także montażem schodów modułowych. Zawód monter stolarki budowlanej jest zawodem jednokwalifikacyjnym. To nowy atrakcyjny na rynku pracy zawód! Jest odpowiedzią na potrzeby klientów/inwestorów, by korzystając z usług jednego specjalisty mogli mieć zapewniony szeroki zakres usług.Absolwent jest przygotowany do:
• wykonywania montażu okien i drzwi balkonowych
• wykonywania montażu okien dachowych
• wykonywania montażu drzwi wewnętrznych i zewnętrznych
• wykonywania montażu bram garażowych
• wykonywania montażu rolet i innych osłon okiennych i drzwiowych
• wykonywania montażu schodów modułowych.

Kliknij w opis, by zamknąćStrona główna