Dla nauczyciela

Nauczyciele mogą podnosić swoje kwalifikacje zgodnie z wymogami nowoczesnego rynku pracy, poprzez studia podyplomowe z zakresu:

  • Przedmioty zawodowe dla zawodu technik elektronik – 1 nauczyciel,
  • Przedmioty zawodowe dla zawodu technik elektryk – 2 nauczycieli,
  • Przedmioty zawodowe dla zawodu technik pojazdów samochodowych – 1 nauczyciel,
  • Przedmioty zawodowe dla zawodu technik informatyk – 4 nauczycieli,

oraz uczestnictwo w kursach zawodowych:

  • Budownictwo energooszczędne, auditing i ocena energetyczna budynków – 1 nauczyciel,
  • Studium fotografii – 3 nauczycieli,

Kandydat musi złożyć czytelnie wypełniony komplet dokumentów, tj: formularz zgłoszeniowy, zgodę na przetwarzanie wizerunku, deklarację uczestnictwa oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (dostępne w Plikach do pobrania) w sekretariacie CKZiU nr 2 w budynku warsztatów, ul. Zegadłowicza 36 lub w sekretariacie przy ul. Słowackiego 4 lub w Biurze Projektów Starostwa Powiatowego w pok. 408.

Zainteresowanych nauczycieli z małopolski zachęcamy do złożenia wniosku!


 

Skip to content