Projekt – Kursy i szkolenia

Powiat Wadowicki realizuje projekty dofinansowane
z Funduszy Europejskich w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu:

„WADOWICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO II”

Nr wniosku: RPMP.10.02.02-12-0030/19 z siedzibą w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach w branży wiodącej: mechanicznej i górniczo hutniczej oraz branży uzupełniającej: elektryczno-elektronicznej.

Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy uczniów szkół zawodowych z terenu Powiatu Wadowickiego w branży wiodącej mechanicznej i górniczo-hutniczej oraz branży uzupełniającej elektryczno-elektronicznej okresie od 1.09.2020 roku do 30.09.2023 roku, poprzez lepsze dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego. W ramach projektu zostaną zorganizowane kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje i kompetencje, zostaną utworzone dwie nowe pracownie. Ponadto w ramach projektu uczniowie będą uczestniczyć w stażach zawodowych, doradztwie zawodowym, kursach wewnętrznych oraz zostaną przyznane stypendia.

Na realizację projektu
„Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II”
w latach 2020 – 2023 przeznaczonych zostanie

4 023 360,10 złotych

Skip to content