Kontakt

„WADOWICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO II”

Nr wniosku: RPMP.10.02.02-12-0030/19 z siedzibą w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach w branży wiodącej: mechanicznej i górniczo hutniczej oraz branży uzupełniającej: elektryczno-elektronicznej.

SEKRETARIAT PROJEKTU
ul. Zegadłowicza 36
34 – 100 Wadowice
(budynek Warsztatów Szkolnych) – pokój nr 1

Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00
Telefon: 33 823 41 73
Email: wckziu2projekt@onet.pl
Mentor projektu: mgr inż. Zbigniew Zając

Skip to content