Aktualności

Ogłoszenie na kursy wewnętrzne _12_09_2023
Ogłoszenie na kursy wewnętrzne _09_09_2023
Ogłoszenie na staże wakacyjne_2023
Ogłoszenie na kursy wewnętrzne _06 _2023
Ogłoszenie na kursy wewnętrzne _05 _2023
Ogłoszenie na kursy wewnętrzne _04 _2023
Ogłoszenie na kursy wewnętrzne _1_03_2023
Ogłoszenie na kursy wewnętrzne zewn _14_02_2023
Ogłoszenie na kursy wewnętrzne _20_01_2023
Ogłoszenie na kursy wewnętrzne _01_01_2023
Ogłoszenie-na-kursy-wewnętrzne_2_12_2022
Ogłoszenie-na-kursy-wewnętrzne_2_11_2022
Ogłoszenie-na-kursy-zewnętrzne-6_10_2022
Ogłoszenie-na-kursy-wewnętrzne-_4_10_2022
Ogłoszenie na kursy wewnętrzne_02_09_2022 (196 KB; PDF)
Ogłoszenie o naborze wniosków o stypendium 6_09_2022 (212 KB; PDF)
Ogłoszenie na kursy wewnętrzne_04_05_2022 (197 KB; PDF)
Ogłoszenie na staże wakacyjne_2022 (198 KB; PDF)
Ogłoszenie na kursy zewnętrzne_22_02_2022 (200 KB; PDF)
Ogłoszenie na kursy zewnętrzne_21_01_2022 (224 KB; PDF)
Ogłoszenie na kursy wewnętrzne_8_12_2021 (218 KB; PDF)
Ogłoszenie na kursy wewnętrzne_18_11_2021 (199 KB; PDF)
Ogłoszenie na kursy wewnętrzne_3_11_2021 (199 KB; PDF)
Ogłoszenie na kursy wewnętrzne_21_10_2021 (198 KB; PDF)
Ogłoszenie o naborze wniosków o stypendium 14_10_2021 (215 KB; PDF)
Ogłoszenie na kursy wewnętrzne_12_10_2021 (200 KB; PDF)
Ogłoszenie na kursy wewnętrzne_24_09_2021 (200 KB; PDF)
Ogłoszenie na kursy wewnętrzne_15_09_2021 (200 KB; PDF)
Ogłoszenie na kursy zewnętrzne_3_09_ 2021 (202 KB; PDF)
Ogłoszenie o naborze wniosków o stypendium 3_09_2021 (215 KB; PDF)

Ogłoszenie naboru na kursy wewnętrzne w roku 2021
Ogłoszenie naboru na staże zawodowe w roku 2021
Ogłoszenie naboru na kursy wewnętrzne w roku 2021
Ogłoszenie naboru wniosków o stypendium dla uczniów zdolnych 2020
Ogłoszenie drugiego naboru na kursy zewnętrzne 2021
Ogłoszenie o naborze wniosków o stypendium 11.02.2021
Ogłoszenie naboru na kursy zewnętrzne 2021
Ogłoszenie naboru na zajęcia przygotowawcze do matury w roku 2021

 

Ogłoszenie naboru na kursy wewnętrzne w roku 2021

Ogłaszam nabór uczniów/uczennic na kursy wewnętrzne.

Kurs tworzenie stron internetowych – 15 godzin
Kurs tworzenia i administrowania sieci komputerowych – 15 godzin
Kurs projektowania aplikacji komputerowych – 15 godzin
Kurs projektowania i administrowania baz danych – 15 godzin
Kurs projektowania i administrowania baz danych – 15 godzin
Kurs montażu instalacji alarmowych – 10 godzin
Kurs montaż i obsługa telewizji przemysłowej- 10 godzin
Kurs montaż systemów domofonowych – 20 godzin
Kurs montaż instalacji elektrycznej- 10 godzin
Kurs kosztorysowania – 20 godzin
Kurs wykonywania podstawowych prac budowlanych – 10 godzin
Kurs podstawy projektowania budownictwo – 20 godzin
Doradztwo zawodowe – 15 godzin dla klas I i II
KURS OBSŁUGI WYWAŻARKI I MONTAŻOWNICY DO KÓŁ SAMOCHODOWYCH – 10 godzin
KURS POMIARÓW ELEMENTÓW PODZESPOŁOW SILNIKÓW SPALINOWYCH – 10 godzin

Nabór na zajęcia potrwa od 12 maja 2021 r. do 18 maja 2021 r.

W tym czasie kandydat/ kandydatka musi złożyć niżej wypełnione dokumenty:
formularz zgłoszeniowy zał. 3a, deklaracja uczestnictwa w projekcie zał. 6, oświadczenie uczestnika/ uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zał. 7, oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na rozpowszechnianie oraz przetwarzanie wizerunku zał. 8, dane osobowe zał. 9

Formularze można pobrać ze strony projektu – https://ckziuwadowice.pl w zakładce „Projekt WCKZiU II” -> Pliki do pobrania. Załączniki lub w sekretariacie warsztatów szkolnych ul. Zegadłowicza 36 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00

Po wypełnieniu formularzy należy je złożyć w sekretariacie uczniowskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach ul. Zegadłowicza 36 w sekretariacie warsztatów szkolnych.

Wszystkie dokumenty wypełniamy starannie, drukowanymi literami, podpisy składamy czytelnie.

Sekretariat czynny w okresie naboru od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.
TELEFON SEKRETARIATU PROJEKTU: 33 823 41 73
Powrót—^

 

Ogłoszenie naboru na staże zawodowe w roku 2021

Ogłaszam nabór uczniów/uczennic, na staże zawodowe organizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Wadowicach , ul. Zegadłowicza 36.

Staż będzie się odbywał dwóch terminach:
1. od 5 do 29 lipca 2021 r. – 150 godzin,
2. od 2 do 26 sierpnia 2021 r. – 150 godzin.

W naborze mogą uczestniczyć uczniowie wszystkich szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne z terenu Małopolski, w szczególności CKZ i U Nr 2 w Wadowicach.

Dodatkowym warunkiem uczestnictwa w stażu jest ukończenie 16 lat do dnia 3 lipca 2021 r.

Procedura naboru została opisana w regulaminie rekrutacji (§ 4 pkt. 3 i 10) do projektu „Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II”, który jest dostępny na stronie internetowej CKZ i U nr 2 w Wadowicach.

Nabór na staże potrwa od 12 maja 2021 r. do 18 maja 2021 r.

W tym czasie kandydat musi złożyć wypełnione dokumenty:
– formularz zgłoszeniowy zał. 3b
– deklaracje uczestnictwa w projekcie zał. 6,
– oświadczenie uczestnika/ uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zał. 7,
– oświadczenie uczestnika/ uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na rozpowszechnianie oraz przetwarzanie wizerunku zał. 8
– formularz – dane osobowe zał. 9,
– oświadczenie COVID
– rekomendacje zał. 11 – dodatkowo dla osób spoza WCKZiU Nr 2 w Wadowicach

Wszystkie dokumenty do pobrania ze strony internetowej projektu https://ckziuwadowice.pl w zakładce „Projekt WCKZiU II” -> Pliki do pobrania. Załączniki lub w sekretariacie warsztatów szkolnych ul. Zegadłowicza 36. Sekretariat czynny w okresie naboru od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.
TELEFON SEKRETARIATU PROJEKTU: 33 823 41 73

Formularze muszą być wydrukowane z pełnymi logotypami w nagłówku i w stopce.
Po wypełnieniu formularzy należy je zapakować do foliowej koszulki i złożyć w sekretariacie Warsztatów Szkolnych, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Wadowicach, ul. Zegadłowicza 36.(można złożyć do skrzynki podawczej).

Uwaga:
Wszystkie dokumenty wypełniamy starannie, drukowanymi literami, podpisy składamy czytelne.
Formularze zgłoszeniowe zawierające braki, wypełnione nieczytelnie i na niewłaściwych formularzach zostaną odrzucone.
Staże zawodowe będą odbywały się u pracodawców ustalonych przez CKZiU nr 2 w Wadowicach.
Powrót—^

 

Ogłoszenie naboru na kursy wewnętrzne w roku 2021

Ogłaszam nabór uczniów/uczennic na kursy wewnętrzne.

Kurs diagnostyki samochodowej – 10 godzin
Kurs oświetlenia pojazdów – 10 godzin
Kurs obsługa testerów diagnostycznych – 10 godzin
Kurs tworzenie stron internetowych – 15 godzin
Kurs tworzenia i administrowania sieci komputerowych – 15 godzin
Kurs projektowania aplikacji komputerowych – 15 godzin
Kurs projektowania i administrowania baz danych – 15 godzin

Nabór na zajęcia potrwa od 4 marca 2021 r. do 10 marca 2021 r.

W tym czasie kandydat/ kandydatka musi złożyć niżej wypełnione dokumenty:
formularz zgłoszeniowy zał. 3a, deklaracja uczestnictwa w projekcie zał. 6, oświadczenie uczestnika/ uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zał. 7, oświadczenie uczestnika/ uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na rozpowszechnianie oraz przetwarzanie wizerunku zał. 8, dane osobowe zał. 9

Formularze można pobrać ze strony projektu – https://ckziuwadowice.pl w zakładce „Projekt WCKZiU II” -> Pliki do pobrania. Załączniki lub w sekretariacie warsztatów szkolnych ul. Zegadłowicza 36 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

Po wypełnieniu formularzy należy je złożyć w sekretariacie uczniowskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach ul. Zegadłowicza 36 w sekretariacie warsztatów szkolnych.

Wszystkie dokumenty wypełniamy starannie, drukowanymi literami, podpisy składamy czytelnie.

Sekretariat czynny w okresie naboru od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.
TELEFON SEKRETARIATU PROJEKTU: 33 823 41 73
Powrót—^

 

Ogłoszenie naboru wniosków o stypendium dla uczniów zdolnych 2020

Dyrektor CKZiU nr 2 w Wadowicach ogłasza nabór wniosków uczniów/uczennic szkół zawodowych CKZiU w Andrychowie o stypendium dla uczniów zdolnych w roku szkolnym 2020/2021.
Zasady przyznawania stypendiów zostały opisane w „Regulaminie przyznawania stypendiów dla uczniów zdolnych” (uchwała nr XXI/215/20 Rady Powiatu w Wadowicach), który jest częścią projektu „Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II” i jest dostępny na stronie internetowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach, ul. Zegadłowicza 36.

Nabór wniosków potrwa od 19 lutego 2021 r. do 25 lutego 2021 r.

W tym czasie kandydat musi złożyć wypełnione dokumenty:
1. Formularz Załącznik nr 1 do regulaminu przyznawania stypendiów,
2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie zał. 6,
3. Oświadczenie uczestnika/ uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zał. 7,
4. Oświadczenie uczestnika/ uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na rozpowszechnianie oraz przetwarzanie wizerunku zał. 8,
5. Dane osobowe zał. 9.
(dokumenty do pobrania na stronie internetowej projektu https://ckziuwadowice.pl w zakładce „Projekt WCKZiU II” -> Pliki do pobrania lub w sekretariacie warsztatów szkolnych).

Formularze muszą być wydrukowane z pełnymi logotypami w nagłówku i w stopce.
Po wypełnieniu formularzy należy je złożyć w sekretariacie uczniowskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach ul. Zegadłowicza 36 w sekretariacie warsztatów szkolnych.

Wszystkie dokumenty wypełniamy starannie, drukowanymi literami, podpisy składamy czytelnie.

Sekretariat w warsztatach szkolnych, czynny w okresie naboru od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.
TELEFON SEKRETARIATU PROJEKTU: 33 823 41 73

Uwaga:
Wszystkie dokumenty wypełniamy starannie, drukowanymi literami, podpisy składamy czytelne. Formularze zgłoszeniowe zawierające braki, wypełnione nieczytelnie i na niewłaściwych formularzach zostaną odrzucone.

Kilka informacji o stypendiach:
1. Przyznane zostaną stypendia dla 15 uczniów zdolnych w wysokości 300 zł miesięcznie i wypłacane będą przez 10 miesięcy.
2. Z każdym uczniem/uczennicą (opiekunem prawnym – w przypadku osób niepełnoletnich) zostanie spisana umowa precyzująca przeznaczenie stypendiów oraz obowiązki stypendysty.
3. Stypendia są zwolnione z podatku (nie przekraczają miesięcznie kwoty 380 zł i są przyznane na podstawie uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego).
4. Opiekun stypendysty/stypendystki –wychowawca- będzie:
a) służył pomocą w przygotowaniu Indywidualnego Planu Rozwoju,
b) pomagał w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne,
c) aktywnie współpracował z uczniem/uczennicą w osiąganiu jak najlepszych rezultatów,
d) monitorował jego osiągnięcia edukacyjne i pomoże mu w przygotowaniu sprawozdania z realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju.
5. Stypendysta/ka zobowiązany/a jest złożyć do 15 czerwca roku szkolnego (2020/2021) sprawozdanie zawierające: informacje o udziale w konkursach, olimpiadach, prezentacjach itp. dotyczących ich rozwoju zawodowego, sposobie wydatkowania środków i ewentualnym otrzymaniu innych stypendiów.
Powrót—^

 

Ogłoszenie drugiego naboru na kursy zewnętrzne 2021

Ogłaszam nabór uczniów/uczennic na kursy 2021:

1. PRAWO JAZDY KAT. T – 50 godzin – 26 wolnych miejsc
Uwaga: trzeba mieć ukończone 16 lat do 1.09.2021r.
2. OPERATOR PODEST RUCHOMY PRZEJEZDNY – 35 godzin – 51 wolnych miejsc
Uwaga: trzeba mieć ukończone 18 lat do 1.04.2021r. lub ukończone 18 lat do 1.09.2021r.
3. OPERATOR SUWNICY – 40 godzin – 53 wolne miejsca
Uwaga: trzeba mieć ukończone 18 lat do 1.04.2021r. lub ukończone 18 lat do 1.09.2021r.
4. SPAWANIA MAG 135 – 145 godzin – 38 wolnych miejsc
Uwaga: trzeba mieć ukończone 18 lat do 1.04.2021r. lub ukończone 18 lat do 1.09.2021r.
+ orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań lekarskich do pracy w charakterze spawacza
5. SPAWANIA TIG 141 – dla 20 osób + 40 osób/103 godziny – 46 wolnych miejsc
Uwaga: trzeba mieć ukończone 18 lat do 1.04.2021r. lub ukończone 18 lat do 1.09.2021r.
+ orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań lekarskich do pracy w charakterze spawacza
6. SEP GRUPA G1 (eksploatacja) – 40 godzin – 23 wolne miejsca
7. SOLID EDGE (inventor) – 20 godzin – 14 wolnych miejsc
8. PIERWSZEJ POMOCY – 16 godzin – 39 wolnych miejsc
9. OPERATOR DRONÓW1 miejsce wolne
Uwaga: trzeba mieć ukończone 18 lat do 1.04.2021r. lub ukończone 18 lat do 1.09.2021r.

Procedura naboru została opisana w regulaminie rekrutacji (§ 4 pkt. 2 i 9) do projektu „Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II”, który jest dostępny na stronie internetowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach WWW. https://ckziuwadowice.pl w zakładce „Projekt WCKZiU II” -> Pliki do pobrania -> Regulamin

Nabór na kursy potrwa od 19 lutego 2021 r. do 25 lutego 2021 r.

W tym czasie kandydat/ kandydatka musi złożyć niżej wypełnione dokumenty:
formularz zgłoszeniowy zał. 3a, deklaracja uczestnictwa w projekcie zał. 6, oświadczenie uczestnika/ uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zał. 7, oświadczenie uczestnika/ uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na rozpowszechnianie oraz przetwarzanie wizerunku zał. 8, dane osobowe zał. 9, rekomendacje zał. 11 dodatkowo dla osób spoza CKZiU 2 w Wadowicach.

Formularze można pobrać ze strony projektu https://ckziuwadowice.pl w zakładce „Projekt WCKZiU II” -> Pliki do pobrania -> załączniki lub z sekretariatu w warsztatach szkolnych ul. Zegadłowicza 36 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Po wypełnieniu formularzy należy je złożyć w sekretariacie uczniowskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach ul. Zegadłowicza 36 w sekretariacie warsztatów szkolnych.

Wszystkie dokumenty wypełniamy starannie, drukowanymi literami, podpisy składamy czytelnie.

Sekretariat czynny w okresie naboru od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.
TELEFON SEKRETARIATU PROJEKTU: 33 823 41 73
Powrót—^

 

Ogłoszenie naboru wniosków o stypendium dla uczniów zdolnych 2020

Dyrektor CKZiU nr 2 w Wadowicach ogłasza nabór wniosków uczniów/uczennic szkół zawodowych CKZiU w Andrychowie o stypendium dla uczniów zdolnych w roku szkolnym 2020/2021.
Zasady przyznawania stypendiów zostały opisane w „Regulaminie przyznawania stypendiów dla uczniów zdolnych” (uchwała nr XXI/215/20 Rady Powiatu w Wadowicach), który jest częścią projektu „Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II” i jest dostępny na stronie internetowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach, ul. Zegadłowicza 36

Nabór wniosków potrwa od 11 lutego 2021 r. do 17 lutego 2021 r.

W tym czasie kandydat musi złożyć wypełnione dokumenty:

 1. Formularz Załącznik nr 1 do regulaminu przyznawania stypendiów,
 2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie zał. 6,
 3. Oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zał. 7,
 4. Oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na rozpowszechnianie oraz przetwarzanie wizerunku zał. 8,
 5. Dane osobowe zał. 9. (dokumenty do pobrania na stronie internetowej projektu https://ckziuwadowice.pl/ w zakładce „Projekt WCKZiU II” -> Pliki do pobrania lub w sekretariacie warsztatów szkolnych).

Formularze muszą być wydrukowane z pełnymi logotypami w nagłówku i w stopce.
Po wypełnieniu formularzy należy je złożyć w sekretariacie uczniowskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach ul. Zegadłowicza 36 w sekretariacie warsztatów szkolnych.
Wszystkie dokumenty wypełniamy starannie, drukowanymi literami, podpisy składamy czytelnie.

Sekretariat w warsztatach szkolnych, czynny w okresie naboru od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.
TELEFON SEKRETARIATU PROJEKTU: 33 823 41 73

Uwaga:
Wszystkie dokumenty wypełniamy starannie, drukowanymi literami, podpisy składamy czytelne. Formularze zgłoszeniowe zawierające braki, wypełnione nieczytelnie i na niewłaściwych formularzach zostaną odrzucone.

Kilka informacji o stypendiach:

 1. Przyznane zostaną stypendia dla 15 uczniów zdolnych w wysokości 300 zł miesięcznie i wypłacane będą przez 10 miesięcy.
 2. Z każdym uczniem/uczennicą (opiekunem prawnym – w przypadku osób niepełnoletnich) zostanie spisana umowa precyzująca przeznaczenie stypendiów oraz obowiązki stypendysty.
 3. Stypendia są zwolnione z podatku (nie przekraczają miesięcznie kwoty 380 zł i są przyznane na podstawie uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego).
 4. Opiekun stypendysty/stypendystki -wychowawca- będzie:
  1. służyła pomocą w przygotowaniu Indywidualnego Planu Rozwoju,
  2. pomagała w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne,
  3. aktywnie współpracowała z uczniem/uczennicą w osiąganiu jak najlepszych rezultatów,
  4. monitorowała jego osiągnięcia edukacyjne i pomoże mu w przygotowaniu sprawozdania z realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju.
 5. Stypendysta/ka zobowiązany/a jest złożyć do 15 czerwca roku szkolnego (2020/2021) sprawozdanie zawierające: informacje o udziale w konkursach, olimpiadach, prezentacjach itp. dotyczących ich rozwoju zawodowego, sposobie wydatkowania środków i ewentualnym otrzymaniu innych stypendiów.

Powrót—^

 

Ogłoszenie naboru na kursy zewnętrzne 2021

Kursy będą prowadzone w dwóch turach:

 • Pierwsza od 1 kwietnia 2021
 • Druga od 1 września 2021

Ogłaszam nabór uczniów/uczennic na kursy 2021:

 1. PRAWO JAZDY KAT. B – 60 godzin
  Uwaga: trzeba mieć ukończone 18 lat do 30.06.2021r. lub ukończone 18 lat do 30.11.2021r.
 2. PRAWO JAZDY KAT. T – 50 godzin
  Uwaga: trzeba mieć ukończone 16 lat do 1.04.2021r. lub ukończone 16 lat do 1.09.2021r.
 3. OPERATOR KOPARKO – ŁADOWARKI – 134 godziny
  Uwaga: trzeba mieć ukończone 18 lat do 1.04.2021r. lub ukończone 18 lat do 1.09.2021r.
 4. PROGRAMOWANIA CNC – 80 godzin
 5. OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH – 67 godzin
  Uwaga: trzeba mieć ukończone 18 lat do 1.04.2021r. lub ukończone 18 lat do 1.09.2021r.
 6. OPERATOR PODEST RUCHOMY PRZEJEZDNY – 35 godzin
  Uwaga: trzeba mieć ukończone 18 lat do 1.04.2021r. lub ukończone 18 lat do 1.09.2021r.
 7. OPERATOR SUWNICY – 40 godzin
  Uwaga: trzeba mieć ukończone 18 lat do 1.04.2021r. lub ukończone 18 lat do 1.09.2021r.
 8. SPAWANIA MAG 135 – 145 godzin
  Uwaga: trzeba mieć ukończone 18 lat do 1.04.2021r. lub ukończone 18 lat do 1.09.2021r. + orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań lekarskich do pracy w charakterze spawacza
 9. SPAWANIA TIG 141 – dla 20 osób + 40 osób/103 godziny
  Uwaga: trzeba mieć ukończone 18 lat do 1.04.2021r. lub ukończone 18 lat do 1.09.2021r. + orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań lekarskich do pracy w charakterze spawacza
 10. SEP GRUPA G1 (eksploatacja) – 40 godzin
 11. PHOTOSHOP – 30 godzin
 12. SOLID EDGE (inventor) – 20 godzin
 13. PIERWSZEJ POMOCY – 16 godzin
 14. OPERATOR DRONÓW
  Uwaga: trzeba mieć ukończone 18 lat do 1.04.2021r. lub ukończone 18 lat do 1.09.2021r.

Procedura naboru została opisana w regulaminie rekrutacji (§ 4 pkt. 2 i 9) do projektu „Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II”, który jest dostępny na stronie internetowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach WWW. https://ckziuwadowice.pl/pliki-do-pobrania/ -: Regulamin

Nabór na kursy potrwa od 27 stycznia 2021 r. do 2 lutego 2021 r.

W tym czasie kandydat/ kandydatka musi złożyć niżej wypełnione dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy zał. 3a
 • deklaracja uczestnictwa w projekcie zał. 6
 • oświadczenie uczestnika/ uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zał. 7
 • oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na rozpowszechnianie oraz przetwarzanie wizerunku zał. 8
 • dane osobowe zał. 9
 • rekomendacje zał. 11 dodatkowo dla osób spoza CKZiU 2 w Wadowicach

Formularze można pobrać ze strony projektu https://ckziuwadowice.pl/pliki-do-pobrania/ -: załączniki, lub z sekretariatu w warsztatach szkolnych ul. Zegadłowicza 36 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

Po wypełnieniu formularzy należy je złożyć w sekretariacie uczniowskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach ul. Zegadłowicza 36 w sekretariacie warsztatów szkolnych.

Wszystkie dokumenty wypełniamy starannie, drukowanymi literami, podpisy składamy czytelnie.

Sekretariat czynny w okresie naboru od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

TELEFON SEKRETARIATU PROJEKTU: 33 823 41 73
Powrót—^

 

Ogłoszenie naboru na zajęcia przygotowawcze do matury w roku 2021

Ogłaszam nabór uczniów/uczennic na zajęcia przygotowawcze do matury- tylko technika.
(30 godz. Dla 8 osobowych grup. Termin rozpoczęcia zajęć – po 1 luty 2021 r. zakończenia – do 31 marca 2021 r.)

Zajęcia przygotowawcze do matury z matematyki
Zajęcia przygotowawcze do matury z j. polskiego
Zajęcia przygotowawcze do matury z j. angielskiego
Zajęcia przygotowawcze do matury z j. niemieckiego

Nabór na zajęcia potrwa od 27 stycznia 2021 r. do 2 lutego 2021 r.

W tym czasie kandydat/ kandydatka musi złożyć niżej wypełnione dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy zał. 3c
 • deklaracja uczestnictwa w projekcie zał. 6
 • oświadczenie uczestnika/ uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zał. 7
 • oświadczenie uczestnika/ uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na rozpowszechnianie oraz przetwarzanie wizerunku zał. 8
 • dane osobowe zał. 9
 • rekomendacje zał. 11 dodatkowo dla osób spoza CKZiU 2 w Wadowicach

Formularze można pobrać ze strony projektu https://ckziuwadowice.pl/pliki-do-pobrania/ -: załączniki, lub z sekretariatu w warsztatach szkolnych ul. Zegadłowicza 36 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

Po wypełnieniu formularzy należy je złożyć w sekretariacie uczniowskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach ul. Zegadłowicza 36 w sekretariacie warsztatów szkolnych.

Wszystkie dokumenty wypełniamy starannie, drukowanymi literami, podpisy składamy czytelnie.

Sekretariat czynny w okresie naboru od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

TELEFON SEKRETARIATU PROJEKTU: 33 823 41 73
Powrót—^

Skip to content