Dla przedsiębiorców

W ramach dofinansowania projektu
„Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”

umożliwiamy przedsiębiorcom realizację staży dla uczniów technikum.

Czas stażu wynosi 150 godzin i odbywa się podczas wakacji. Stypendium ucznia wynosi 1500 zł i wypłacane jest w ramach dofinansowania! Zachęcamy firmy do nawiązania współpracy. To się opłaca!

Co zyska przedsiębiorca?

 • refundację całości lub części kosztów wynagrodzenia opiekuna stażysty do 5 000 zł brutto z kosztami pracodawcy (łącznie ze składkami ZUS)
 • pracownika (pracowników) kształconych w konkretnym zawodzie czy branży, zbieżnym z działalnością firmy, bez nawiązywania z nimi stosunku pracy i bez ponoszenia kosztów związanych z wynagrodzeniem 
 • zrealizowany zakres prac, powierzonych stażystom podczas 4-tygodniowego stażu
  Celem realizacji staży jest umożliwienie uczniom zdobycia doświadczenia praktycznego, a w konsekwencji wzmocnienie kształcenia zawodowego w poszczególnych branżach oraz lepsze powiązanie jego oferty z potrzebami rynku pracy.

  Ponadto planujemy poszerzyć ofertę o kursy dla pracowników zakładów współpracujących z nami!

W ofercie dostępne będą:

 • Kursy przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie Dozoru i Eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych
 • Szkolenia instruktażowe przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie Dozoru i Eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych
 • Kursy przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie prac kontrolno – pomiarowych przy urządzeniach elektroenergetycznych
 • Szkolenie  przygotowujące do egzaminu uprawniającego do obsługi lub konserwacji urządzeń podlegających pod Urząd Dozoru Technicznego.

Zagwarantujemy wysoki poziom szkoleń prowadzonych przez doświadczonych wykładowców. Zapewnimy dla wszystkich uczestników szkoleń materiały.

Skip to content