Dla przedsiębiorców

W ramach dofinansowania projektu
„Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”

umożliwiamy przedsiębiorcom realizację staży dla uczniów technikum.

Czas stażu wynosi 150 godzin i odbywa się podczas wakacji. Stypendium ucznia wynosi 1500 zł i wypłacane jest w ramach dofinansowania! Zachęcamy firmy do nawiązania współpracy. To się opłaca!

Co zyska przedsiębiorca?

 • refundację całości lub części kosztów wynagrodzenia opiekuna stażysty do 5 000 zł brutto z kosztami pracodawcy (łącznie ze składkami ZUS)
 • pracownika (pracowników) kształconych w konkretnym zawodzie czy branży, zbieżnym z działalnością firmy, bez nawiązywania z nimi stosunku pracy i bez ponoszenia kosztów związanych z wynagrodzeniem 
 • zrealizowany zakres prac, powierzonych stażystom podczas 4-tygodniowego stażu
  Celem realizacji staży jest umożliwienie uczniom zdobycia doświadczenia praktycznego, a w konsekwencji wzmocnienie kształcenia zawodowego w poszczególnych branżach oraz lepsze powiązanie jego oferty z potrzebami rynku pracy.

  Ponadto planujemy poszerzyć ofertę o kursy dla pracowników zakładów współpracujących z nami!

W ofercie dostępne będą:

 • Kursy przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie Dozoru i Eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych
 • Szkolenia instruktażowe przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie Dozoru i Eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych
 • Kursy przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie prac kontrolno – pomiarowych przy urządzeniach elektroenergetycznych
 • Szkolenie  przygotowujące do egzaminu uprawniającego do obsługi lub konserwacji urządzeń podlegających pod Urząd Dozoru Technicznego.

Zagwarantujemy wysoki poziom szkoleń prowadzonych przez doświadczonych wykładowców. Zapewnimy dla wszystkich uczestników szkoleń materiały.