Dla ucznia

Uczeń ma szansę uczestniczyć w bezpłatnych kursach:

Kurs Prawa jazdy kat. B  dla uczniów kierunków, które nie mają możliwości ukończenia go w ramach programu. Kurs trwa 60 godz. (30 godz. teorii i 30 godzin nauki praktycznej).W kursie mogą uczestniczyć:
uczniowie technikum lub zasadniczej szkoły zawodowej (szkoły branżowej I stopnia), którzy spełnią:

 • kryteria formalne (złożą komplet dokumentów – dostępnych w Plikach do pobrania – w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego nr 2, ul. Zegadłowicza 36 w Wadowicach (w budynku warsztatów szkolnych) lub sekretariacie CKZiU nr 2, ul. Słowackiego 4 w Wadowicach lub w biurze projektów Starostwa Powiatowego w Wadowicach (pokój 408)  w czasie trwania naboru).
 • kryteria dodatkowe:

średnia ocen z przedmiotów zawodowych z okresu poprzedzającego datę naboru,
ocena zachowania,
wypełniony arkusz motywacji,
kolejność zgłoszeń – w przypadku jednakowej ilości punktów,
kryterium wieku

Szczegółowa punktacja zawarta jest w Regulaminie rekrutacji CKZiU nr 2.

Kliknij w opis, by zamknąć

Kurs operatora koparko – ładowarki (użytkowanie eksploatacyjne maszyn, podstawy elektrotechniki i elementy hydrauliki, silniki spalinowe, technologia robót i zajęcia praktyczne. Kurs zakończy się egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną IMBiGS, a uczestnik otrzyma świadectwo kwalifikacyjne operatora koparko ładowarki zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki).

W kursie mogą uczestniczyć:
uczniowie technikum lub zasadniczej szkoły zawodowej (szkoły branżowej I stopnia), którzy spełnią:

 • kryteria formalne (złożą komplet dokumentów – dostępnych w Plikach do pobrania – w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego nr 2, ul. Zegadłowicza 36 w Wadowicach (w budynku warsztatów szkolnych) lub sekretariacie CKZiU nr 2, ul. Słowackiego 4 w Wadowicach lub w biurze projektów Starostwa Powiatowego w Wadowicach (pokój 408)  w czasie trwania naboru).
 • kryteria dodatkowe:

średnia ocen z przedmiotów zawodowych z okresu poprzedzającego datę naboru,
ocena zachowania,
wypełniony arkusz motywacji,
kolejność zgłoszeń – w przypadku jednakowej ilości punktów,
kryterium wieku

Szczegółowa punktacja zawarta jest w Regulaminie rekrutacji CKZiU nr 2

Kliknij w opis, by zamknąć

Kurs operatora wózków widłowych wraz z bezpieczną wymianą butli gazowych –(rodzaje stosowanych wózków, budowa wózków, czynności operatora przed i po zakończeniu pracy, ładunkoznawstwo, bhp, wiadomości o dozorze technicznym. Kurs zakończy się egzaminem państwowym Urzędu Dozoru Technicznego), a uczestnik otrzyma kwalifikacje UDT operatora wózków widłowych.

W kursie mogą uczestniczyć:
uczniowie technikum lub zasadniczej szkoły zawodowej (szkoły branżowej I stopnia), którzy spełnią:

 • kryteria formalne (złożą komplet dokumentów – dostępnych w Plikach do pobrania – w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego nr 2, ul. Zegadłowicza 36 w Wadowicach (w budynku warsztatów szkolnych) lub sekretariacie CKZiU nr 2, ul. Słowackiego 4 w Wadowicach lub w biurze projektów Starostwa Powiatowego w Wadowicach (pokój 408)  w czasie trwania naboru).
 • kryteria dodatkowe:

średnia ocen z przedmiotów zawodowych z okresu poprzedzającego datę naboru,
ocena zachowania,
wypełniony arkusz motywacji,
kolejność zgłoszeń – w przypadku jednakowej ilości punktów,
kryterium wieku

Szczegółowa punktacja zawarta jest w Regulaminie rekrutacji CKZiU nr 2

Kliknij w opis, by zamknąć

Kurs prawo jazdy kat.T – (zajęcia teoretyczne z pomocy przedmedycznej, nauka jazdy, ćwiczenia na placu manewrowym, egzaminy wewnętrzne i egzamin zewnętrzny). Uczestnik uzyska uprawnienia do kierowania pojazdami kat. T.

W kursie mogą uczestniczyć:
uczniowie technikum lub zasadniczej szkoły zawodowej (szkoły branżowej I stopnia), którzy spełnią:

 • kryteria formalne (złożą komplet dokumentów – dostępnych w Pliki do pobrania – w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego nr 2, ul. Zegadłowicza 36 w Wadowicach (w budynku warsztatów szkolnych) lub sekretariacie CKZiU nr 2, ul. Słowackiego 4 w Wadowicach lub w biurze projektów Starostwa Powiatowego w Wadowicach (pokój 408)  w czasie trwania naboru).
 • kryteria dodatkowe:

średnia ocen z przedmiotów zawodowych z okresu poprzedzającego datę naboru,
ocena zachowania,
wypełniony arkusz motywacji,
kolejność zgłoszeń – w przypadku jednakowej ilości punktów,
kryterium wieku

Szczegółowa punktacja zawarta jest w Regulaminie rekrutacji CKZiU nr 2

Kliknij w opis, by zamknąć

Kurs spawania MAG – (spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych-aluminium, stal niestopowa czarna, stal stopowa nierdzewna. Uczestnik otrzyma książeczkę spawacza w języku polskim (oraz angielskim, niemieckim, francuskim) oraz Certyfikat Instytutu Spawalnictwa).

W kursie mogą uczestniczyć:
uczniowie technikum lub zasadniczej szkoły zawodowej (szkoły branżowej I stopnia), którzy spełnią:

 • kryteria formalne (złożą komplet dokumentów – dostępnych w Plikach do pobrania – w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego nr 2, ul. Zegadłowicza 36 w Wadowicach (w budynku warsztatów szkolnych) lub sekretariacie CKZiU nr 2, ul. Słowackiego 4 w Wadowicach lub w biurze projektów Starostwa Powiatowego w Wadowicach (pokój 408)  w czasie trwania naboru).kryteria dodatkowe:

średnia ocen z przedmiotów zawodowych z okresu poprzedzającego datę naboru,
ocena zachowania,
wypełniony arkusz motywacji,
kolejność zgłoszeń – w przypadku jednakowej ilości punktów,
kryterium wieku

Szczegółowa punktacja zawarta jest w Regulaminie rekrutacji CKZiU nr 2

Kliknij w opis, by zamknąć

Kurs programowania w systemie  (czytanie rysunku technicznego, dobór narzędzi i parametrów obrabiarki CNC – tokarki, frezarki, obróbki elementów, pomiar kontrolny. Uczestnik otrzyma Certyfikat oraz zaświadczenie na druku MEN).

W kursie mogą uczestniczyć:
uczniowie technikum lub zasadniczej szkoły zawodowej (szkoły branżowej I stopnia), którzy spełnią:

 • kryteria formalne (złożą komplet dokumentów – dostępnych tutaj – w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego nr 2, ul. Zegadłowicza 36 w Wadowicach (w budynku warsztatów szkolnych) lub sekretariacie CKZiU nr 2, ul. Słowackiego 4 w Wadowicach lub w biurze projektów Starostwa Powiatowego w Wadowicach (pokój 408)  w czasie trwania naboru).
 • kryteria dodatkowe:

średnia ocen z przedmiotów zawodowych z okresu poprzedzającego datę naboru,
ocena zachowania,
wypełniony arkusz motywacji,
kolejność zgłoszeń – w przypadku jednakowej ilości punktów,
kryterium wieku – bez ograniczeń

Szczegółowa punktacja zawarta jest w Regulaminie rekrutacji CKZiU nr 2

Kliknij w opis, by zamknąć

Kurs AutoCAD – posługiwanie się technikami AutoCAD podczas tworzenia projektów, definiowanie obiektów, dane graficzne i tekstowe, praktyczne zastosowanie narzędzi, pakiety narzędzi, bloki dynamiczne. Kurs zakończy się egzaminem zewnętrznym, a uczestnik uzyska międzynarodowy Certyfikat Autodesk).

W kursie mogą uczestniczyć:
uczniowie technikum lub zasadniczej szkoły zawodowej (szkoły branżowej I stopnia), którzy spełnią:

 • kryteria formalne (złożą komplet dokumentów – dostępnych tutaj – w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego nr 2, ul. Zegadłowicza 36 w Wadowicach (w budynku warsztatów szkolnych) lub sekretariacie CKZiU nr 2, ul. Słowackiego 4 w Wadowicach lub w biurze projektów Starostwa Powiatowego w Wadowicach (pokój 408)  w czasie trwania naboru).
 • kryteria dodatkowe:

średnia ocen z przedmiotów zawodowych z okresu poprzedzającego datę naboru,
ocena zachowania,
wypełniony arkusz motywacji,
kolejność zgłoszeń – w przypadku jednakowej ilości punktów,
kryterium wieku – bez ograniczeń

Szczegółowa punktacja zawarta jest w Regulaminie rekrutacji CKZiU nr 2

Kliknij w opis, by zamknąć

oraz 4-tygodniowych

W 4-tygodniowym stażu u przedsiębiorców (z płatnym stypendium w wysokości 1500 zł. i refundacją kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania) mogą uczestniczyć uczniowie technikum, którzy spełnią:

 • kryteria formalne (złożą komplet dokumentów – dostępnych tutaj – w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego nr 2, ul. Zegadłowicza 36 w Wadowicach (w budynku warsztatów szkolnych) lub sekretariacie CKZiU nr 2, ul. Słowackiego 4 w Wadowicach lub w biurze projektów Starostwa Powiatowego w Wadowicach (pokój 408)  w czasie trwania naboru).
 • kryteria dodatkowe:

średnia ocen z przedmiotów zawodowych z okresu poprzedzającego datę naboru,
ocena zachowania,
wypełniony arkusz motywacji,
kolejność zgłoszeń – w przypadku jednakowej ilości punktów,
kryterium wieku – bez ograniczeń

Szczegółowa punktacja zawarta jest w Regulaminie rekrutacji CKZiU nr 2

Podczas stażu uczeń może nabyć szereg cennych umiejętności, niezbędnych do pozyskania przyszłego zatrudnienia oraz zdobyć doświadczenie zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy.

WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE MUSI ZŁOŻYĆ UCZEŃ, ABY OTRZYMAĆ WYNAGRODZENIE ZA  REALIZACJĘ  STAŻU

 1. Wniosek o stypendium.
 2. Dziennik stażu wraz z opinią przedsiębiorcy dot. oceny zrealizowanego stażu  przez ucznia.
 3. Certyfikat odbycia stażu.
 4. Ksero dowodu osobistego.
 5. Oświadczenie  o otrzymaniu odzieży ochronnej (jako podstawę do wypłacenia Przedsiębiorcy środków finansowych dla opiekuna stażu).
 6. Ramowy program stażu.
 7. Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w stażu ( w przypadku ucznia niepełnoletniego, jeżeli nie jest w posiadaniu mentora zawodowego).
 8. Wniosek  o zwrot kosztów dojazdu na staż i z powrotem do miejsca zamieszkania
  (w przypadku ubiegania się przez ucznia o zwrot).
 9. Bilet miesięczny lub bilet z pierwszego dnia przejazdu (w przypadku ubiegania się przez ucznia o zwrot).
 10. Oświadczenie Przewoźnika o cenie biletu (w przypadku ubiegania się przez ucznia o zwrot).

Kliknij w opis, by zamknąć

 

W naszym Centrum wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom rynku. U nas można uzyskać nie tylko wykształcenie kierunkowe, ale dodatkowo wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy, poprzez otrzymanie uprawnień lub certyfikatów z ukończonych kursów. 

Skip to content