Zaproszenie do udziału w III Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy Informatycznej dla uczniów szkół podstawowych

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w III Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy Informatycznej dla uczniów szkół podstawowych

organizowanym przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2
w Wadowicach 
(Technikum Informatyczne)

Celem Konkursu informatycznego jest zainteresowanie uczniów szkół podstawowych zakresem wiedzy informatycznej opartej o obszary sprzętowe, sieciowe, systemowe, programistyczne, edytorskie, graficzne, multimedialne oraz ukierunkowanie myślenia uczniów na innowacyjne i niestandardowe rozwiązania w dziedzinie informatyki. Ponadto celem jest zainteresowanie młodzieży różnymi formami przekazu informacji przez pryzmat nowych technologii i rozwiązań informatycznych. Konkurs obejmuje również wiedzę z zakresu przedmiotu informatyka realizowanego w szkole podstawowej.

W konkursie przewidziano nagrody rzeczowe dla najlepszych 

Termin zgłoszeń do I-go etapu konkursu upływa dnia 27.03.2024 r. !!!

a) I etap – szkolny (wewnętrzny) w dniach 04.04.2024 r. (czwartek) – 10.05.2024 r. (piątek).

b) II etap (finał) – w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach
ul. Zegadłowicza 36
34-100 Wadowice
w dniu 27.05.2024 r. (poniedziałek).

 

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach
Adres: ul. Zegadłowicza 36; 34-100 Wadowice
e-mail (konkursowy): konkurs@ckziuwadowice.pl
e-mail: sekretariat@ckziuwadowice.pl

W załącznikach do pobrania:

Regulamin konkursu

– Formularz zgłoszeniowy do konkursu (należy wysłać do dnia 27.03.2024 r.)

– Sprawozdanie z I etapu konkursu (należy wysłać do dnia 13.05.2024 r.)

Skip to content