Spotkanie z kuratorem zawodowo-karnym


Celem spotkania była szeroko rozumiana profilaktyka, przeciwdziałanie postawom demoralizującym, zapobieganie czynom karalnym, oraz patologiom społecznym.
Podczas spotkania uczniowie mieli okazję zapoznania się z zadaniami kuratora. Dowiedzieli się, jak wygląda jego praca. Pan Dariusz chętnie udzielił odpowiedzi na liczne pytania uczniów, które dotyczyły kodeksu karnego, specyfiki jego pracy i związane z nią zagrożenia.

Przykładowe pytania uczniów :to
– w jakich okolicznościach sąd przyznaje kurator;
– jakie są prawne konsekwencje czynów zabronionych;
– dlaczego ważna jest czysta kartoteka w dorosłym życiu;
– jakie są metody resocjalizacji;
– jak wygląda praca z podopiecznymi;
– co grozi za nieprzestrzeganie ustalonych zasad współpracy miedzy kuratorem a podopiecznym;
– w jakich przypadkach stosowana jest kara ograniczenia wolności a w jakich prace społeczne;

Nie brakowało pytań o narkotyki, dopalacze i sposób ich wykrywania. Na spotkaniu został zademonstrowany tester, który poprzez badanie śliny wykrywa narkotyki, dopalacze czy inne miksy substancji odurzających w organizmie.

Pan kurator Dariusz Palmirski podsumował spotkanie mówiąc, iż „Najlepiej jest tak postępować, by nie mieć kuratora, a jeśli został on już komuś przydzielony, to należy zostać jego „przyjacielem” poprzez bycie z nim szczerym, bo tylko wtedy może on pomóc”.

Spotkanie zorganizowały wychowawcy klasy I ms i III mpr. pani Beata Bieńkowska z panią Katarzyną Wróbel, przy współpracy z panią psycholog p. Małgorzatą Brózdą

Skip to content