Światowy Dzień Bez Tytoniu- 31 maja 2021

Osoby uzależnione od tytoniu mogą zgłosić się do lekarza rodzinnego lub specjalistycznej poradni. Możliwość uzyskania nieodpłatnej pomocy osobom palącym lub poszukującym pomocy dla swoich bliskich oferuje również Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym działająca pod numerem:801 108 108

Wspomnień czar, czyli praktyki zawodowe w Turyngii

uczniowie na praktykach w Niemczech

Projekt Erasmus+ Centrum Kształcenia Zawodowego nr 2 w Wadowicach już od wielu lat korzysta z dofinansowania w ramach programu Erasmus+. Dzięki temu od 27.09.-23.10.2020 roku sześcioro uczniów z klasy 4c o profilu technik budownictwa odbyło praktykę zawodową w Turyngii. Młodzież pracowała w dwóch firmach budowlanych w Eisenach, doskonaląc swoje umiejętności

Odbiór świadectw!

W związku z trwającą pandemią w roku bieżącym odbiór świadectw ukończenia szkoły dla klas maturalnych będzie odbywał się w budynku przy ul. Zegadłowicza dla klas: 4TeE, 4Tia, 4Tib, 4TIS., w budynku przy ul. Słowackiego dla klas 3lp i 4c. Bardzo prosimy o przyniesienie dowodu tożsamości oraz przyniesienie  książek do zwrotu

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu zawodowego

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Wadowicach zarządzeniem nr 68/2020/2021 z dnia 21.04.2021 wprowadził wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Wadowicach w warunkach epidemii COVID-19   WYTYCZNE   OBOWIĄZUJĄCE   NAUCZYCIELA Ogólne Na egzamin może

Oferta edukacyjna w CKZiU nr 2

Technik inżynierii sanitarnej, czyli popularny technik hydraulik Dlaczego warto wybrać ten kierunek? – w trakcie pięciu lat nauczysz się projektować, wykonywać oraz naprawiać instalacje: wodociągowe, kanalizacyjne, grzewcze oraz wentylacyjno-klimatyzacyjne, – nauczysz się kierować zespołami budowlanymi, – nauczysz się sprawować nadzór budowlany, – nauczysz się prowadzić dokumentację budowy, – nauczysz się

Oferta edukacyjna w CKZiU nr 2

Technik robót wykończeniowych w budownictwie    Dlaczego warto wybrać ten kierunek? – w trakcie pięciu lat nauczysz się montować systemy suchej zabudowy, – nauczysz się sporządzać kosztorysy, – nauczysz się wykonywać roboty malarskie, tapeciarskie, posadzkarskie i okładzinowe, – nauczysz się organizować i kontrolować roboty wykończeniowe, – nauczysz się opracowywać harmonogram

Zasady kształcenia praktycznego dla zdających egzaminy w kształceniu zawodowym

Zasady kształcenia praktycznego dla zdających egzaminy w kształceniu zawodowym Od poniedziałku, 19 kwietnia br. uczniowie i słuchacze przystępujący do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec br., mogą realizować zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia, przy

Oferta edukacyjna w CKZiU nr 2

Technik budownictwa   Dlaczego warto wybrać ten kierunek?   – w trakcie pięciu lat nauczysz się prowadzić roboty budowlane, – nauczysz się kierować zespołami budowlanymi, – nauczysz się sporządzać obmiary i kosztorysy oraz opracowywać dokumentację, – nauczysz się korzystać ze specjalistycznych programów komputerowych: AutoCAD, SPECBUD, Norma PRO, – będziesz mógł

Rozmiar
Kontrast