Sanepid w szkole

Dnia 10 kwietnia w ramach realizacji Programu Wychowawczo- profilaktycznego szkoły oraz promocji zdrowia, ponownie gościliśmy w naszym Centrum przy ul. Słowackiego, Panią Barbarę Kołodziejczyk, pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Wadowicach na stanowisku specjalista ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia.

Tematem wiodącym spotkania z uczniami klas pierwszych była promocja zdrowego stylu życia  i odżywiania, wolnego od używek. Pani Kołodziejczyk zwróciła szczególną uwagę na szkodliwość E- papierosów i napojów energetycznych.

 PRZYPOMINAMY!

Od dnia 1 stycznia 2024 roku obowiązuje całkowity zakaz sprzedaży napojów energetycznych dzieciom i młodzieży do 18 roku życia.

Dodatkowo, specjaliści pracujący w szkole brali udział w konferencji online „Rodzina i szkoła wobec wyzwań współczesnego świata”, organizowanej przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie przy współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia im. dr Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie.

Skip to content