Uczniowie naszej szkoły w świecie dziennikarstwa i mediów

uczniowie uczestniczą w warsztatach

23 września 2020 roku uczniowie klas 2AP4 oraz 2LP4 wraz z opiekunami: panią Anną Gancarczyk i panem Przemysławem Cieślikiem udali się do Wadowickiego Centrum Kultury na warsztaty edukacyjne dla młodzieży pt. Nowe Widnokręgi – zrozumieć media. Warsztaty prowadzone były przez wykładowców, specjalistów i studentów z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i

Konkurs „W hołdzie ks. Janowi Twardowskiemu”

zdjęcie biedronki

Dyrekcja oraz Samorząd Uczniowski w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach zapraszają uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz ponadpodstawowych powiatu wadowickiego do wzięcia udziału w XII edycji konkursu „W hołdzie ks. Janowi Twardowskiemu” organizowanego pod Patronatem Zarządu Powiatu Wadowickiego. Konkurs odbywa się

Komunikat dla Rodziców

Szanowni Rodzice, W związku z awarią linii telefonicznej w sekretariacie przy ulicy Słowackiego 4 prosimy o kontaktowanie się w sprawach uczniów z wychowawcami lub nauczycielami przedmiotów przez dziennik elektroniczny lub telefonicznie dzwoniąc do sekretariatu przy ul. Zegadłowicza 36 na nr 33 873-17-75

Kolejne dofinansowanie z Unii Europejskiej dla CKZiU nr 2!

Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w ramach projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej oraz budżetu państwa (Poddziałanie 10.2.2 – Kształcenie zawodowe uczniów – SPR Regionalny Program Operacyjny. Województwa Małopolskiego) otrzymało kwotę 4 023 360,10 zł Celem projektu jest zwiększenie szans uczniów szkół zawodowych na rynku pracy. Środki finansowe zostaną

Harmonogram spotkań z rodzicami

Harmonogram spotkań z rodzicami Spotkania odbędą się w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego nr 2 w Wadowicach przy ul. Zegadłowicza 36 7.09.2020 (poniedziałek) 16.30 1TP – wychowawca Marlena Teluk 1TI – wychowawca Bogusława Wiercimak 1TBe – wychowawca Wiesław Gębczyk   9.09.2020 (środa) 16.30 1Te – wychowawca Wojciech Tentszert 1TS – wychowawca

Ubezpieczenia EDU PLUS 2020/2021 oferta dla uczniów CKZiU nr 2

   Komplet dokumentów dotyczących ubezpieczenia EDU PLUS 2020/2021  – Oferta ubezpieczenia- INFORMACJA DLA RODZICA – Informacja Administratora Danych Osobowych – OWU EDU PLUS + postanowienia dodatkowe – druki Zgłoszenia Roszczenia bez zmian Katarzyna Ochman-Zimosz Tel. 502 393 021 e-mail: jzimosz@interia.pl InterRisk S.A. Vienna Insurance Group Szkoły 2020-2021- 2020-Informacja RODO-Administrator danych

10 zasad dla ucznia, do których każdy powinien się stosować:

  10 zasad dla ucznia, do których każdy powinien się stosować:   Masz gorączkę, kaszel lub inne objawy choroby, zostań w domu Często myj ręce Nie dotykaj oczu, ust i nosa Zrezygnuj z podawania ręki na powitanie Uważnie słuchaj poleceń nauczyciela Używaj tylko własnych przyborów szkolnych Spożywaj swoje jedzenie i

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

Organizacja zajęć w szkole i placówce (dalej: szkoła): Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

W związku z trwającą pandemią COVID 19 uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się w dniu 01.09.2020r. (wtorek) według następującego harmonogramu: Dla klas pierwszych rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w dwóch turach w budynku przy ul. Zegadłowicza 36 na sali gimnastycznej, gdzie uczniowie spotkają się z wychowawcami i dyrektorem szkoły,

Rozmiar
Kontrast