Wkład „Gorzenia” do powstawania klastrów energetycznych w Polsce

Kolejne duże osiągnięcie naszych absolwentów.

W dniach 22 i 23 listopada 2017 roku, absolwenci Szkoły: Jakub Burzyński ( aktualnie student Akademii Morskiej w Gdyni), Kacper Kowalczyk (aktualnie student Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie na kierunku Odnawialne Źródła Energii) i nauczyciel z „Gorzenia” mgr inż. Henryk Bąk, na zaproszenie Uniwersytetu Opolskiego, wzięli udział w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Odnawialne Źródła Energii – Teoria i praktyka” oraz w „Młodzieżowym Forum Eko-energetyki”.

Zespół ten został zaproszony na tenże Ogólnopolski Festiwal Eko-energetyki w związku
z ich pomysłem na produkcję energii elektrycznej, z wykorzystaniem pomp ciepła
i silników Stirlinga. 
Projekt ten wpisuje się idealnie w pomysł zawiązywania klastrów energetycznych w Polsce. Został dostrzeżony przez gremia: naukowe- zajmujące się energetyką OZE, rządowe, wdrażające system klastrów oraz energetycznych praktyków zajmujących się produkcją urządzeń energetycznych dla OZE.

W największym skrócie klastry to porozumienie podmiotów cywilnych i prawnych mające objąć teren powiatu lub maks 5 gmin. Ma ono zajmować się produkcją, gromadzeniem, dystrybucją i zarządzaniem energią elektryczną na swym terenie, który ma być samodzielną jednostką bilansującą energię. Szczególny nacisk kładzie się tu na energię z OZE, w skład której właśnie wpisuje się zaproponowany przez Zespół z „Gorzenia” projekt „Generatora Gruntowego”. Konferencja miała za zadanie wypracowanie i upowszechnienie odpowiedniej wiedzy dla tworzenia takich podmiotów.

Projekt „Generatora” wcześniej był prezentowany na ogólnopolskich konkursach, festiwalach nauki i wystawach , a także opisywany na forum naszej Szkoły.

Skip to content