ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLASY PIERWSZEJ O PROFILU POLICYJNYM W CKZIU NR 2

W dniu 17  listopada 2021  roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2
w Wadowicach, w budynku przy ul. Słowackiego 4,  miało miejsce uroczyste ślubowanie uczniów klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego o profilu policyjnym. Wydarzeniu  przewodniczył  koordynator klas policyjnych w CKZiU nr 2 pan mgr Marek Babik.
Uroczystość uświetnili swoim przybyciem zaproszeni goście:
przewodnicząca Rady Powiatu Wadowickiego – Zofia Kaczyńska,
Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach, młodszy inspektor – Arkadiusz Śniadek,
dyrektor Zakładu Karnego – ppłk Renata Niziołek.
W ślubowaniu uczestniczyli również przedstawiciele dyrekcji: mgr inż. Jerzy Kotaś  i mgr Dorota Szemik.

Ceremonia  rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły, następnie  wychowankowie pod dowództwem aspiranta sztabowego – Andrzeja Cholewy złożyli uroczyste ślubowanie deklarując wierność Ojczyźnie, przestrzeganie prawa, szacunek do drugiego człowieka, a także wytrwałość
w rozwoju osobowości i zdobywaniu wiedzy.  

Po ślubowaniu głos zabrał dyrektor szkoły mgr inż. Jerzy Kotaś,  który przedstawił w formie prezentacji multimedialnej rys historyczny oraz genezę powstania klasy mundurowej. Następnie przemówienie wygłosiła Przewodnicząca Rady Powiatu Wadowickiego, pani  Zofia Kaczyńska podkreślając znaczenie zobowiązania podjętego przez młodych ludzi w trakcie ślubowania, które jednocześnie przekłada się na postawę patriotyzmu.
Z kolei Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach,  młodszy inspektor Arkadiusz Śniadek, w swoim wystąpieniu przedstawił obowiązki związane z pracą w policji.
Na zakończenie głos zabrała pani ppłk Renata Niziołek, która  zwróciła uwagę na fakt, że już sam wybór takiego profilu nauczania nakłada na młodzież obowiązek, by wymagali od siebie znacznie więcej niż ich rówieśnicy.
Cała społeczność szkolna życzy kadetom  pomyślności na wybranej ścieżce edukacyjnej.

ślubowanie uczniów

 

Skip to content