Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach beneficjentem rządowego programu „ Aktywna tablica”.

logo programu

W kolejnej edycji rządowego  programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  nr2 w Wadowicach stało się beneficjentem programu.

Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa  i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę. W ramach programu Aktywna Tablica na lata 2020 – 2024 została przewidziana łączna kwota  361 455 tys. zł.

Na realizację zadania otrzymano za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego dotację
z budżetu państwa w wysokości  56 000 zł oraz 14 000 zł wkładu własnego organu prowadzącego szkołę – Starostwa Powiatowego w Wadowicach.

W ramach posiadanych środków do szkoły zostały zakupione 4 tablice interaktywne,
4 projektory krótkoogniskowe, 4 laptopy i 4 zestawy głośników oraz tablety graficzne.

 

 

Skip to content