Ślubowanie klas policyjnych 2019

W dniu 8 listopada 2019 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2
w Wadowicach miało miejsce uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego o profilu policyjnym.
Uroczystość uświetnili swoim przybyciem zaproszeni goście: przewodnicząca Rady Powiatu Wadowickiego – Zofia Kaczyńska, Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach, młodszy inspektor – Arkadiusz Śniadek, Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Wadowicach  komisarz – Artur Studnicki. W ślubowaniu uczestniczyli również: funkcjonariusz w stanie spoczynku aspirant sztabowy –  Andrzej Cholewa oraz emerytowany nauczyciel, a jednocześnie inicjator powstania klasy o profilu policyjnym – pan Piotr Lasek. Na uroczystość przybyli także rodzice naszych uczniów.
W części oficjalnej akademii wychowankowie pod dowództwem aspiranta sztabowego – Andrzeja Cholewy złożyli uroczystą przysięgę na sztandar szkoły. Po ślubowaniu głos zabrał dyrektor szkoły mgr inż. Jerzy Kotaś i w czasie krótkiej prezentacji multimedialnej przedstawił rys historyczny oraz genezę powstania klasy mundurowej. Następnie przymówienie wygłosiła Przewodnicząca Rady Powiatu Wadowickiego –  Zofia Kaczyńska podkreślając znaczenie zobowiązania podjętego przez młodych ludzi w trakcie ślubowania, które jednocześnie przekłada się na postawę patriotyzmu.
Z kolei Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach młodszy inspektor – Arkadiusz Śniadek
w swoim wystąpieniu przedstawił obowiązki związane z pracą w policji. Zwrócił się do kadetów
z życzeniami owocnej nauki, a do rodziców skierował życzenia sukcesów i wytrwałości
w wychowaniu młodzieży.
W następnej nieoficjalnej części uroczystości uczniowie klasy drugiej Liceum Policyjnego zaprezentowali pokaz samoobrony, a uczniowie klasy trzeciej – pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Po zakończeniu akademii zebrani goście wraz z uczniami udali się na skromny poczęstunek.

przysięga uczniów klasy policyjnejprzysięga uczniów klasy policyjnejślubowaniepokaz samoobronypokaz pierwszej pomocy przedmedycznejpokaz pierwszej pomocy przedmedycznej

Skip to content