II edycja konkursu fotograficznego SLEEVEFACE

II edycja konkursu fotograficznego SLEEVEFACE

Biblioteki szkolne naszego Centrum zapraszają kreatywnych uczniów i nauczycieli    do udziału w drugiej edycji konkursu Portret z książką w CKZiU nr 2. 

Rozruszajcie swoją wyobraźnię, przejrzyjcie dostępne Wam książki i wybierzcie spośród nich taką, która zainspiruje Was swoją  okładką.

Nie zawadzi zajrzeć do biblioteki szkolnej i poszukać wśród setek nowości zakupionych w ostatnich miesiącach.

Na prace czekamy do 31 października 2019r. 

Należy je przesłać na biblioteczny adres e-mail: gorzen.biblioteka1@o2.pl

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu:

REGULAMIN KONKURSU „Portret z książką w CKZiU nr 2 ”

w roku szkolnym 2019/20

(II edycja)

Konkurs SLEEVEFACE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ skierowany jest do wszystkich miłośników książki i fotografii.

 1. Polega na sfotografowaniu okładki książki ( własnej lub z nowości zakupionych do biblioteki) wraz ze swoją twarzą lub sylwetką tak, aby stanowiły spójną całość.
 2. Organizator:  biblioteka CKZiU nr 2
 3. Uczestnicy: – uczniowie  CKZiU nr 2
 4. Cele: – promocja czytelnictwa i książki w niekonwencjonalny sposób

– rozwijanie wyobraźni

– upowszechnianie fotografii jako dziedziny sztuki.

 1. Termin: – do 31 października 2019 roku
 2. Miejsce: – sesję można wykonać w bibliotece szkolnej lub w dowolnym miejscu wybranym przez uczestnika.
 3. Prace należy przesyłać w formacie JPG o pojemności do 10 Mb, jako załącznik na adres mailowy biblioteki: gorzen.biblioteka1@o2.pl.
 4. Zdjęcia nie mogą być poddane obróbce w programach graficznych.
 5. Nadsyłane zdjęcia muszą być opisane danymi uczestnika: imię i nazwisko autora, klasa, telefon kontaktowy.
 6. Zgłoszone do konkursu zdjęcia nie mogą być wcześniej publikowane.
 7. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.
 8. Zgłoszenie pracy konkursowej oznacza, że uczestnik konkursu lub jego rodzic/opiekun prawny oświadcza, iż nie narusza ona praw osób trzecich, w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba zgłaszająca pracę konkursową ma zgody osób, których wizerunki utrwalono w pracy konkursowej.
 9. Przesłanie zdjęcia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku na potrzeby konkursu i wystawy pokonkursowej. Z chwilą przesłania zdjęć uczestnik udziela organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo zgody na późniejsze wykorzystanie zdjęć na wystawach pokonkursowych oraz w innych publikacjach promocyjnych lub informacyjnych.
 10. Uczestnicy podpisują oświadczenie (do odebrania w bibliotece szkolnej).
 11. Każdy uczestnik (w duecie lub grupie maksymalnie do 3 osób) może przesłać do trzech zdjęć.
 12. Ocena zdjęć dokonywana będzie w oparciu o następujące kryteria: kreatywność, technika wykonania, ujęcie tematu, kompozycja.
 13. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora i nagrodzone.
 14. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o czasie i miejscu jego rozstrzygnięcia.

Jak zorganizować sesję sleeveface? Oto kilka wskazówek:

 • Zebrać max 3-osobową grupę, w której wiodącą rolę odgrywa fotograf. Najlepiej, gdy jest to osoba, która lubi i potrafi fotografować.
 • Członkowie grupy wspólnie wybierają książki/ książkę do sesji.
 • Należy odpowiednio wystylizować osoby, które będą pozować: poprzez dobór ubioru, uczesania, makijażu. Warto wziąć pod uwagę cechy fizyczne modela/ modelki: płeć, kolor włosów itd.
 • Niekiedy mogą się przydać rekwizyty.
 • Przy wyborze miejsca sesji fotograficznej kierujcie się własnymi pomysłami. Oczywiście mile jesteście widziani w bibliotece szkolnej
  Opracowała A. Gębala
   

 

Skip to content