Harmonogram spotkań z rodzicami

Harmonogram spotkań z rodzicami Spotkania odbędą się w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego nr 2 w Wadowicach przy ul. Zegadłowicza 36 7.09.2020 (poniedziałek) 16.30 1TP – wychowawca Marlena Teluk 1TI – wychowawca Bogusława Wiercimak 1TBe – wychowawca Wiesław Gębczyk   9.09.2020 (środa) 16.30 1Te – wychowawca Wojciech Tentszert 1TS – wychowawca

Ubezpieczenia EDU PLUS 2020/2021 oferta dla uczniów CKZiU nr 2

   Komplet dokumentów dotyczących ubezpieczenia EDU PLUS 2020/2021  – Oferta ubezpieczenia- INFORMACJA DLA RODZICA – Informacja Administratora Danych Osobowych – OWU EDU PLUS + postanowienia dodatkowe – druki Zgłoszenia Roszczenia bez zmian Katarzyna Ochman-Zimosz Tel. 502 393 021 e-mail: jzimosz@interia.pl InterRisk S.A. Vienna Insurance Group Szkoły 2020-2021- 2020-Informacja RODO-Administrator danych

Uwaga konkurs!

Szkolny wolontariat wita Was Moi Drodzy uczniowie  po wakacjach i już zachęcamy  do wzięcia udziału w szkolnym konkursie  na najciekawszą, własnoręcznie zrobioną maskę ochronną pod hasłem „ Stop covid”- moja maska chroni mnie i innych” w ramach programu profilaktycznego przeciwdziałania zakażeniom. Maski należy przekazać do dnia 30.09.2020 do pani Beaty

10 zasad dla ucznia, do których każdy powinien się stosować:

  10 zasad dla ucznia, do których każdy powinien się stosować:   Masz gorączkę, kaszel lub inne objawy choroby, zostań w domu Często myj ręce Nie dotykaj oczu, ust i nosa Zrezygnuj z podawania ręki na powitanie Uważnie słuchaj poleceń nauczyciela Używaj tylko własnych przyborów szkolnych Spożywaj swoje jedzenie i

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

Organizacja zajęć w szkole i placówce (dalej: szkoła): Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

W związku z trwającą pandemią COVID 19 uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się w dniu 01.09.2020r. (wtorek) według następującego harmonogramu: Dla klas pierwszych rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w dwóch turach w budynku przy ul. Zegadłowicza 36 na sali gimnastycznej, gdzie uczniowie spotkają się z wychowawcami i dyrektorem szkoły,

Dentobus- informacje

Szanowni Państwo, W związku z objęciem opieką dentystyczną uczniów naszej szkoły przez firmę Stomatologiczną Piaseczno Sp.  z o.o. s.k. poniżej przesyłam niezbędne informacje związane ze świadczeniami udzielanymi w mobilnym gabinecie stomatologicznym. W załączniku znajdują się niezbędne formularze zgody na wizytę w „dentobusie” oraz oświadczenie pacjenta lub jego opiekuna. W przypadku braku

Informacje dla ósmoklasistów

Terminy postępowania rekrutacyjnego: Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Podanie do

Skip to content