Dentobus- informacje

Szanowni Państwo,

W związku z objęciem opieką dentystyczną uczniów naszej szkoły przez firmę Stomatologiczną Piaseczno Sp.  z o.o. s.k. poniżej przesyłam niezbędne informacje związane ze świadczeniami udzielanymi w mobilnym gabinecie stomatologicznym.
W załączniku znajdują się niezbędne formularze zgody na wizytę w „dentobusie” oraz oświadczenie pacjenta lub jego opiekuna. W przypadku braku podpisanych formularzy wizyta nie będzie możliwa.
Prosimy o dostarczenie wypełnionych formularzy bezpośrednio do sekretariatu szkoły lub drogą elektroniczną.

Z poważaniem
mgr inż. Jerzy Kotaś
Dyrektor CKZiU nr 2 w Wadowicach

Przyjmowanie pacjentów
Wszyscy pacjenci będą przyjęci po dostarczeniu zgody na wizytę w gabinecie, podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego, przekazaną wraz z podpisanymi oświadczeniami dotyczącymi COVID-19 (w załączeniu). Pacjent nie może zostać przyjęty bez podpisanych dokumentów.

Każdy pacjent przed wejściem do dentobusu będzie miał mierzoną temperaturę oraz zostanie poproszony o zdezynfekowanie rąk. Wizyta odbędzie się przy otwartych drzwiach i/lub oknie
w celu wietrzenia pomieszczenia.

Opiekun z ramienia szkoły cały czas będzie wyposażony w maseczkę i jednorazowe rękawiczki.
Pacjenci zostaną przyjęci przez wykwalifikowany personel: lekarza i asystentkę stomatologiczną. Personel będzie ubrany w odpowiednią odzież ochronną. Po każdym pacjencie każdorazowo będzie przeprowadzona dezynfekcja. Zostaną zachowane wszelkie środki niezbędne do tego, aby wizyta była bezpieczna dla pacjenta i personelu.

Data przyjazdu: 22,23,24 i 25 września 2020 roku około godz. 8:00

Wyniki badań
Wszyscy rodzice/opiekunowie prawni, którzy wyrazili zgodę na wizytę dziecka w dentobusie otrzymają zamkniętą kopertę z wynikami badań. Wyniki zostaną przygotowane i dostarczone
w ciągu 14 dni od dnia przyjazdu do placówki.

Informacje dodatkowe
Program mobilnego gabinetu stomatologicznego został uruchomiony w ramach prac nad polityką prozdrowotną kraju i przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia.
Nasza firma Stomatologia Piaseczno Sp. z o.o. s.k. świadczy usługi w ramach podpisanej umowy z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Urzędem Wojewódzkim w Krakowie.
Program jest częścią polityki prozdrowotnej kraju, refundowany ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, w związku z czym jest on całkowicie bezpłatny.

oświadczenie COVID_Kraków_new

Formularz zgody_Kraków_new

Skip to content