Informacje dla ósmoklasistów

Terminy postępowania rekrutacyjnego:

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00.
 2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00.
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
  i kandydatów niezakwalifikowanych 12 sierpnia 2020 r.
 4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00.
 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
  i kandydatów nieprzyjętych 19 sierpnia 2020 r. – do godz. 14.00. 

   

  Godziny pracy Komisji Rekrutacyjnej:

   1 lipca do 9 lipca 2020r.: 8:00 – 14.00

  10 lipca 2020r.: 8:00 – 15.00

  31 lipca do 4 sierpnia 2020r.: 8:00 – 15:00

  12 sierpnia do 17sierpnia 2020r.: 8:00 – 14.00

  18 sierpnia do 19 sierpnia 2020r.: 8:00 – 15.00

   

Skip to content