Wspomnień czar, czyli praktyki zawodowe w Turyngii

uczniowie na praktykach w Niemczech

Projekt Erasmus+

Centrum Kształcenia Zawodowego nr 2 w Wadowicach już od wielu lat korzysta
z dofinansowania w ramach programu Erasmus+. Dzięki temu od 27.09.-23.10.2020 roku sześcioro uczniów z klasy 4c o profilu technik budownictwa odbyło praktykę zawodową
w Turyngii. Młodzież pracowała w dwóch firmach budowlanych w Eisenach, doskonaląc
swoje umiejętności praktyczne. Mieli zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie
oraz otrzymali kieszonkowe na czas wyjazdu.

Europass-mobliność

 30.04.2021 roku absolwenci CKZiU nr 2 w Wadowicach, którzy wzięli udział w zagranicznych praktykach otrzymali nie tylko świadectwo ukończenia szkoły, ale również europass-mobilność, czyli dokument, który oficjalnie potwierdza, że dana osoba odbyła staż za granicą. Wskazuje on również, jakie umiejętności nabył uczestnik i jakim doświadczeniem może się wykazać. Europassy są bardzo przydatne w procesie rekrutacji w krajach Unii Europejskiej.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i językowych

„Miesięczny pobyt w Niemczech dał mi możliwość zdobycia nowych umiejętności, a także sprawił,  że podniosłem moje kompetencje językowe. Przełamałem lęk przed mówieniem
w języku niemieckim, a dodatkowo poznałem słownictwo z branży budowlanej”- wspomina Konrad Cierpicki z CKZiU nr 2 w Wadowicach.

Atrakcje turystyczno-kulturalne

 W weekendy młodzież pod opieką nauczyciela aktywnie spędzała czas podczas
licznych wycieczek. Zwiedzili: Erfurt, Frankfurt, Lipsk, Kassel i Weimar.

„Duże wrażenie na mnie wywarło Niemieckie Muzeum Architektury oraz Muzeum Bauhaus
z ponad dwustoma pamiątkami modernistycznego wzornictwa i sztuki” – mówi Izabela Filipek.

„Podobał mi się Zamek Wartburg w pobliżu Eisenach, który wpisany jest na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO oraz Muzeum Bacha w Lipsku” – dodaje Wiktor Biela.

„Zachwycił mnie spacer Smoczym Wąwozem: otoczona roślinnością, pięknymi formacjami skalnymi oraz szemrzącymi strumykami, czułam się wspaniale” – przekonuje Karolina Wójcik.

„Miałam przyjemność zobaczyć największą budowlę pomnikową w Europie, czyli Pomnik Bitwy Narodów w Lipsku” – dodaje Marlena Putyra.

„W czasie wolnym od pracy nie tylko poznaliśmy wiele ciekawych zabytków, ale również mieliśmy okazję zintegrować się z lokalną społecznością niemiecką. Zetknięcie się z nową kulturą i obyczajowością było dla mnie inspirującym przeżyciem. Miło wspominam festyn
z okazji Oktoberfest w Erfurcie” – mówi Szymon Kosek.

Na przekór pandemii

 Bardzo się cieszymy, że mimo trwającej pandemii udało się kolejnej grupie budowlańców
z CKZiU nr 2 w Wadowicach wzbogacić wiedzę i umiejętności związane z przyszłym zawodem, a także poszerzyć kompetencje językowe i kulturowe podczas praktyki zawodowej w Turyngii.

Skip to content