8 maja – Światowy Dzień Czerwonego Krzyża

logo PCK

ZAPRASZAMY do udziału w konkursie PCK.

Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca obchodzony jest 8 maja, w rocznicę urodzin założyciela – Henry’iego Dunanta.

Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża to globalna i niezależna sieć ponad 14 milionów wolontariuszy oraz 450 000 pracowników, będąc obecnym w ponad 190 krajach. Wolontariusze i pracownicy wspierają ponad 160 milionów potrzebujących na całym świecie. Poprzez moc humanitaryzmu ratują ludzkie życie oraz łagodzą cierpienie.

W Polsce mamy ponad 86 000 wolontariuszy, którzy angażują się w programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży, wspierają i aktywizują seniorów, uczą pierwszej pomocy i bezpiecznych zachowań. W swoich działaniach kierują się ideami humanitaryzmu, a w szczególności bezinteresownej pomocy. Wolontariusze to siła Polskiego Czerwonego Krzyża. 

Każdego roku Stowarzyszenia Czerwonego Krzyża organizuje obchody tego święta, aby pokazać w swoich lokalnych społecznościach, jaką wyjątkową rolę pełni Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża.

ZAPRASZAMY uczniów do wzięcia udziału w szklonym konkursie plastycznym na plakat przedstawiający zasady działalności lub historię PCK.

REGULAMIN

 1. Organizator konkursu.
  Konkurs organizowany jest przez koło PCK  działające przy CKZiU nr 2 w Wadowicach.
 2. Informacje o konkursie.

Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wśród uczniów poprzez propagowanie zasad działalności PCK( zasady zamieszczono w linku poniżej). Upowszechnianie wiedzy na temat osób zasłużonych dla Polskiego Czerwonego Krzyża oraz historii organizacji.

 1. Uczestnicy konkursu.
  Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów CKZiU nr 2 w Wadowicach.
 2. Przedmiot konkursu. Praca plastyczna: 

Forma elektroniczna lub tradycyjna plakatu  (technika dowolna).

Prace konkursowe do 21 maja 2021 r.  należy przekazać opiekunowi szkolnego koła PCK Dorocie Załuskiej –Oberpriller.

Prace plastyczne proszę przesłać na czat w teamsach lub przez dziennik elektroniczny
( w załączniku). Prace można też złożyć w bibliotece szkolnej z dopiskiem „ konkurs PCK”.

Laureatom zostaną wręczone drobne upominki.

D. Załuska-Oberpriller

 

ZASADY MIĘDZYNARODOWEGO RUCHU CZERWONEGO KRZYŻA.

 Polski Czerwony Krzyż jako część składowa Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca kieruje się następującymi Siedmioma zasadami Ruchu.

 1. Humanitaryzm– Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca zrodzony jest z troski o niesienie pomocy rannym na polu bitwy bez czynienia jakiejkolwiek między nimi różnicy. Podejmuje działania na płaszczyźnie międzynarodowej i krajowej
  w celu zapobiegania we wszelkich okolicznościach cierpieniom ludzkim i ich łagodzenia. Zmierza do ochrony życia i zdrowia oraz zapewnienia poszanowania osobowości człowieka. Przyczynia się do wzajemnego zrozumienia, przyjaźni i współpracy oraz
  do trwałego pokoju między wszystkimi narodami.
 2. Bezstronność– Czerwony Krzyż nie czyni żadnej różnicy ze względu na narodowość, rasę, wyznanie, pozycję społeczną lub przekonania polityczne. Zajmuje się wyłącznie niesieniem pomocy cierpiącym, kierując się ich potrzebami i udzielając pierwszeństwa
  w najbardziej naglących przypadkach.
 3. Neutralność– W celu zachowania powszechnego zaufania Ruch powstrzymuje się
  od uczestnictwa w działaniach zbrojnych oraz – w każdym czasie – w sporach natury politycznej, rasowej, religijnej lub ideologicznej.
 4. Niezależność– Ruch jest niezależny. Stowarzyszenia krajowe, służąc pomocą władzom publicznym w ich działalności humanitarnej i podlegając prawu obowiązującemu w ich państwach, powinny zawsze korzystać z samodzielności pozwalającej im na działania
  w każdym czasie, zgodnie z zasadami Ruchu. W praktyce oznacza to pewną, niewielką autonomię od rządu państwa.
 5. Dobrowolność– Wolontariusze i pracownicy Ruchu niosą pomoc dobrowolnie, nie kierując się chęcią osiągania jakiejkolwiek korzyści.
 6. Jedność– W każdym kraju działa tylko jedno stowarzyszenie Czerwonego Krzyża lub Czerwonego Półksiężyca. Powinno ono być otwarte dla wszystkich i obejmować swoją humanitarną działalnością obszar całego kraju.
 7. Powszechność– Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, w którym wszystkie stowarzyszenia mają równe prawa i obowiązek niesienia sobie nawzajem pomocy, obejmuje swoją działalnością cały świat.

Znakiem Polskiego Czerwonego Krzyża jest równoramienny krzyż koloru czerwonego na białym tle występujący w połączeniu z nazwą „Polski Czerwony Krzyż”. Nazwa stowarzyszenia i czerwone obwódki wokół znaku odróżniają go od znaku używanego przez wojskowe służby medyczne.

PCK posiada także swój hymn. Jest nim Pieśń o Czerwonym Krzyżu. Autorami są Irena Prusicka (słowa) i Aleksander Rosłan (muzyka), przyjęty przez IX Krajowy Zjazd Polskiego Czerwonego Krzyża 18 listopada 1989 r

Wysłuchaj hymnu PCK.

https://www.youtube.com/watch?v=XyM6m0bbAOU

Skip to content