Uwaga! Szkolny konkurs plastyczny

Zapraszamy do udziału w konkursie na ulotkę lub zakładkę do książki informującą
o zasadach ewakuacji i bezpieczeństwie w naszej szkole.

 REGULAMIN

  1. Organizator konkursu.
    Konkurs organizowany jest przez Szkolne Koło PCK w CKZiU nr 2

    w Wadowicach.
  2. Informacje o konkursie.

Celem  konkursu jest edukacja uczniów w zakresie norm zachowania się niezbędnych
w sytuacjach zagrożenia na terenie szkoły. Ulotka pomoże trafić
z tematyką bezpieczeństwa
w szkole do osób ją przygotowujących oraz do całej społeczności szkolnej.
Pozwoli na zatrzymanie uwagi uczniów na „dłuższą chwilę” i  zainteresowanie się jej treścią. Celem ulotki jest  dostarczanie w ciągu krótkiego czasu niezbędnych informacji.

III. Uczestnicy konkursu.
Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów CKZiU nr 2 w Wadowicach.

Przedmiot konkursu.

 Praca plastyczna:

forma elektroniczna lub tradycyjna (wówczas przesyłamy zdjęcie) ulotki informacyjnej lub zakładki do książki, zawierającej podstawowe zasady ewakuacji na terenie szkoły.

 Prace konkursowe przesyłamy drogą elektroniczną do 6 czerwca 2020 r.  na adres: jolanta.zareba@op.pl

 

 Szkolne Koło PCK                            

Skip to content