Finalistki Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności!

dwie laureatki konursu z liceum policyjnego

Uczennice III klasy Liceum Policyjnego Wiktoria Romanowska i Karolina Piwowar
zdobyły tytuł Finalisty 
w III ogólnopolskim etapie
Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności.

Organizatorem Olimpiady jest Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie
i Obronności powołany na Uniwersytecie Warszawskim.
Współorganizatorami konkursu są  różne uczelnie w tym Uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Celem Olimpiady jest popularyzacja wiedzy na temat systemu obronności RP,
powinności obronnych władz samorządowych, instytucji i obywateli oraz powszechnej samoobrony i ochrony cywilnej. Ponadto, Olimpiadzie przyświeca idea szerzenia postaw patriotycznych w myśl zasady, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne,
innych ludzi i ojczyzny jest patriotycznym obowiązkiem każdego człowieka.
Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności złożona jest z trzech etapów:
szkolnego, okręgowego, ogólnopolskiego.


Gratulujemy!!!

Opiekun: Jolanta Zaręba

Skip to content