Uczniowie klas o profilu policyjnym na „Cmentarzu Narodów”

W związku ze zbliżającym się Świętem Zmarłych, uczniowie klas o profilu policyjnym odwiedzili odnowiony cmentarz wojskowy i wojenny znajdujący się przy cmentarzu komunalnym na ulicy Wojska Polskiego w Wadowicach. Jest to miejsce spoczynku kilku tysięcy żołnierzy 16 narodowości (Polacy, Rosjanie, Węgrzy, Włosi, Litwini, Ukraińcy, Białorusini , żołnierze z Bałkanów ) z wielu bitew, zarówno I jak i II wojny światowej , a także z czasów tłumienia Wiosny Ludów. Z uwagi na powyższe cmentarz nazywany jest „ Cmentarzem Narodów „. Uczniowie złożyli symboliczny znicz , a następnie  zapoznali się z epitafiami na starych nagrobkach i napisami na nowo ustawionych kamiennych tablicach opisujących historie nekropolii.

Tekst i foto :

Andrzej Cholewa

Skip to content