ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH LO CKZIU NR 2 W WADOWICACH O PROFILU POLICYJNYM

„ My uczniowie Liceum Policyjnego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach ślubujemy uroczyście na sztandar Szkoły……” . Słowa te po raz kolejny zabrzmiały w murach naszej szkoły w dniu 17 listopada 2023 roku. W dniu tym odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych LO o profilu

Sparing

W poniedziałek 30 października, drużyna koszykarek-policjantek z klasy 2LP, została zaproszona na mecz towarzyski z reprezentacją Tischnera. Po turnieju trójek (gra na jeden kosz) dziewczyny zagrały spotkanie właściwe na dużym boisku, które było sprawdzianem umiejętności technicznych i taktycznych obu szkół. Dziękuję za udział: Carmen Stanek, Natalii Koim, Natalii Lempart, Wiktorii

SUKCES UCZNIÓW KLAS O PROFILU POLICYJNYM NA ZAWODACH STRZELECKIE SZKÓŁ ŚREDNICH O PUCHAR STAROSTY SUSKIEGO

W czwartek 19 października 2023 r. na strzelnicy sportowej LOK w Suchej Beskidzkiej, odbyły się „ Drużynowe Zawody Strzeleckie Szkół Średnich o Puchar Starosty Suskiego „.. W zawodach wystartowało 14 drużyn, reprezentujących szkoły średnie. Zawodnicy strzelali z broni sportowej bocznego zapłonu: KK-150 i SM-2, 5,6mm. Oddawali 20 strzałów, 5 próbnych

Uczniowie klas o profilu policyjnym na „Cmentarzu Narodów”

W związku ze zbliżającym się Świętem Zmarłych, uczniowie klas o profilu policyjnym odwiedzili odnowiony cmentarz wojskowy i wojenny znajdujący się przy cmentarzu komunalnym na ulicy Wojska Polskiego w Wadowicach. Jest to miejsce spoczynku kilku tysięcy żołnierzy 16 narodowości (Polacy, Rosjanie, Węgrzy, Włosi, Litwini, Ukraińcy, Białorusini , żołnierze z Bałkanów )

Awans Kadetów

W dniu 28 września odbył się uroczysty apel dla klas policyjnych, podczas którego Dyrektor CKZiU Nr 2 wręczył 31 awansów najlepszym uczniom. W zależności od wyników nauczania (średnia ocen, zachowanie) w poprzednim roku szkolnym, przyszli policjanci otrzymali następujące stopnie: kadet (4 os.), starszy kadet (21 os.), kadet sztabowy (4 os.)

Poznaj nas! IV Małopolskie spotkanie z mundurem – Policja 2023

W dniu 25 września 2023r. uczniowie klasy policyjnej 3LP wzięli udział w Dniu Otwartym zorganizowanym dla młodzieży klas mundurowych województwa małopolskiego pn. „Poznaj nas! IV Małopolskie spotkania z mundurem – Policja 2023.” Uczniowie uczestniczyli w apelu oraz obejrzeli pokaz kompanii honorowej. Następnie policjanci zaprezentowali symulowaną akcję oddziału prewencyjnego. Uczestnicy mogli