Podsumowanie akcji PCK „Wyprawka dla Żaka”

DZIĘKUJEMY wszystkim uczniom z klasy 3TE, 4TP, 3TI oraz 4TE, którzy włączyli się w tym roku szkolnym do ogólnopolskiej akcji „Wyprawka dla Żaka” organizowanej w naszej szkole. Kampanii patronuje Polski Czerwony Krzyż,  a jej celem jest wyposażenie potrzebujących dzieci w artykuły szkolne.

18 października wszystkie zebrane podczas akcji długopisy, zeszyty, farby, kredki, pisaki, bloki rysunkowe zostały komisyjnie zliczone, zapakowane i przekazane uczniom z Zespołu Szkół Specjalnych w Wadowicach przy ulicy Zegadłowicza 36.  Pani Dyrektor mgr Dominika Żak serdecznie podziękowała za ten piękny gest i przekazane artykuły, które posłużą dzieciom podczas pracy na zajęciach świetlicowych (podziękowania zostały zamieszczone na stronie szkolnej www.zsswadowice.iap.pl)

Szkolne Koło PCK

Skip to content