ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH LO CKZIU NR 2 W WADOWICACH O PROFILU POLICYJNYM

„ My uczniowie Liceum Policyjnego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach ślubujemy uroczyście na sztandar Szkoły……” .

Słowa te po raz kolejny zabrzmiały w murach naszej szkoły w dniu 17 listopada 2023 roku. W dniu tym odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych LO o profilu policyjnym. Pięćdziesiąt dziewięć uczennic i uczniów wypowiedziało słowa roty ślubowania.

Uroczystość uświetnili swoim przybyciem zaproszeni goście: Małopolski Wicekurator Oświaty Pani Halina Cimer, dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty pani Edyta Sitarz, Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Zofia Kaczyńska , I z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach nadkom. Arkadiusz Skowron, Naczelnik Wydziału Prewencji KPP Wadowice kom. Marek Skoczylas , Z-ca Dyrektora ZK Wadowice mjr Maciej Niemiec, kpt. Stanisław Parszywka,Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Promocji Powiatu Pan Marek Cimer, emerytowany nauczyciel, twórca klas o profilu policyjnym w CKZiU nr 2 w Wadowicach Pan Piotr Lasek . Na tak znakomitej uroczystości nie mogło zabraknąć rodziców pierwszoklasistów oraz przedstawicieli Dyrekcji i grona pedagogicznego naszej szkoły .

Po powitaniu gości głos zabrał Dyrektor CKZiU nr 2 w Wadowicach Pan mgr Jacek Zarzycki. Pan Dyrektor w swoim przemówieniu popartym prezentacją multimedialną przedstawił rys 18 lat historii klas o profilu policyjnym. Przedstawił dokonania i sukcesy uczniów, przykłady nienagannej współpracy z przedstawicielami służb mundurowych i samorządem lokalnym.

Po przemówieniu Pana Dyrektora nastąpiła ceremonia ślubowania. Wprowadzono sztandar szkoły, a zgromadzeni uczniowie wypowiedzieli przed nim słowa roty ślubowania.

Po ceremonii ślubowania głos zabrały : Małopolski Wicekurator Oświaty Pani Halina Cimer oraz Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Zofia Kaczyńska . Obydwie Panie pogratulowały świeżo upieczonym kadetom wybranej drogi kształcenia, a także podziękowały rodzicom i nauczycielom za trud włożony w wychowanie patriotycznej młodzieży. Wyraziły także nadzieję ,że wypowiedziane chwile wcześniej słowa o honorze, godności , uczciwości, pilności i szacunku będą dla młodzieży drogowskazem na obranej drodze życiowej.

Po części oficjalnej , uczniowie klasy 2 LP pod kierownictwem mgr Janusza Cepcera , przedstawili zgromadzonym : pokaz musztry, pokaz samoobrony oraz pokaz udzielania pierwsze pomocy przedmedycznej. Umiejętności drugoklasistów zostały przez zgromadzonych gości nagrodzone brawami .

Pokazy klasy drugiej były ostatnim elementem uroczystsi ślubowania . Po ich zakończeniu prowadzący podziękował wszystkim przybyłym za udział.

/A.Cholewa/

więcej zdjęć: https://drive.google.com/drive/folders/1sp8X0537JsrXbikFyih5J0EC3VWGt7M2?usp=sharing

Skip to content