Harmonogram egzaminów poprawkowych

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem egzaminów poprawkowych.
Szczegóły każdy uczeń otrzymał w wiadomości w dzienniku elektronicznym. Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły pod numerem tel. 33 873 17 75.

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH – SIERPIEŃ 2022r.

JĘZYK POLSKI – 24.08.2022r.godz. 8.15
L.p. Klasa Numer w dzienniku Sala
1. I TBI 1 20
2. I TS 12
3. II LAP 5
4. II MK 14
5. II MK 22
6. II TE 11
7. II TE 12
8. II TE 22
9. III TE5 1
JĘZYK ANGIELSKI – 25.08.2022r.godz. 8.15
10. III te4 6 18
11. III te4 9
MATEMATYKA – 24.08.2022r.godz. 8.15
12. III ib4 2 28
13. III TS5 17
14. III ia4 18
15. III ia4 26
16. III IA5 11
17. III IA5 15
18. IV TS 16
19. I TE 9
20. III IB5 20
21. III IB5 24
22. III lp 5
23. III lp 14
24. III LP4 13
25. III TS5 10
26. III TS5 4
27. III tb4 11
28. III TS5 3
MATEMATYKA – 25.08.2022r.godz. 8.15
29. I M 28 28
30. I M 30
31. III ia4 5
32. I TS 17
33. I WZ 1
34. I WZ 14
35. I WZ 23
36. II MK 14
37. II MK 22
38. II TE 22
39. II TP 5
40. II TP 9
41. II TP 24
42. III ia4 15
43. II WZ 7
44. II TS 9
MATEMATYKA – 26.08.2022r.godz. 8.15
45. III tb4 23 28
46. III TE5 1
47. III TE5 14
48. III TE5 15
49. III TE5 24
50. III TI5 7
51. III tb4 17
52. III tb4 9
53. III tb4 4
54. II TI 8
55. IV Tel 14
56. IV Tia 8
57. IV Tia 17
58. IV Tib 3
59. IV Tib 11
60. IV Tib 26
HISTORIA – 25.08.2022r.godz. 8.15
61. I WZ 6 21
62. II TE 11
BAZY DANYCH- 25.08.2022r.godz. 8.15
63. III ia4 12 J5
64. III ia4 18
65. III IA5 11
PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH – 25.08.2022r.godz. 8.15
66. III ib4 14 J5
BIOLOGIA – 26.08.2022r.godz. 8.15
67. I TE 23 34
68. I TS 15
69. III LP4 7
70. III TS5 3
71. III TS5 4
72. III TS5 10
73. III TS5 11
74. III TS5 16
75. III TS5 17
76. III TS5 22
FIZYKA – 26.08.2022r.godz. 8.15
77. I TS 2 22
78. I TS 8
79. I TS 12
80. II TE 5
81. II TE 28
82. II TS 9
83. II WZ 7
84. III TBI 16
85. III ts4 5
86. III ts4 12
87. III ts4 15
88. III ts4 22
89. IV TS 16
PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – 26.08.2022r.godz. 8.15
90. III IB5 24 18
91. III MEL 8
92. III mf 5
93. I WZ 6
UKŁADY ANALOGOWE – 25.08.2022r.godz. 8.15
94. I TE 9 17
95. I TE 23
PRACOWNIA KOSZTORYSOWANIA – 25.08.2022r.godz. 8.15
96. III tb4 11 19

 

Skip to content