Awans Kadetów

W dniu 28 września odbył się uroczysty apel dla klas policyjnych, podczas którego Dyrektor CKZiU Nr 2 wręczył 31 awansów najlepszym uczniom. W zależności od wyników nauczania (średnia ocen, zachowanie) w poprzednim roku szkolnym, przyszli policjanci otrzymali następujące stopnie: kadet (4 os.), starszy kadet (21 os.), kadet sztabowy (4 os.) i starszy kadet sztabowy (2 os.).

Oficjalna odprawa zakończyła się pokazem musztry kadetów.

Gratulujemy!

Wychowawcy klas policyjnych

Skip to content