ZAPRASZAMY na MISTRZOSTWA SZARADZIARSKIE

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Matematycznej MISTRZOSTWA SZARADZIARSKIE – ZADANIA LOGICZNE skierowanej do uczniów  szkoły ponadpodstawowej.

 1. Termin olimpiady:

Olimpiada organizowana jest w dniu 15  listopada 2023 ( środa).

Czas trwania olimpiady to 60 minut + 10 minut na organizację+ 10 minut dla uczniów o wydłużonym czasie pracy.

Zgłoszenia  przyjmowane są do 12 października 2023 roku( czwartek) u nauczycieli matematyki lub u koordynatora konkursu Doroty Załuskiej-Oberpriller w sali nr 28( budynek przy ulicy Zegadłowicza) lub przez dziennik.

Wyniki olimpiady zostaną ogłoszone 2.02.2024 roku.

 1. Organizacja olimpiady:
 • olimpiada składa się z jednego etapu.
 • formularz olimpiady zawiera 8 pytań.
 • zadania 1-3 są jednokrotnego wyboru, a zadania 4-8 są otwarte.
 1. Uwagi :
 • Organizacja olimpiady (m. in. karty z pytaniami, karty odpowiedzi, dyplomy, nagrody) finansowane są ze środków zebranych od uczestników. Opłata w roku 2023 wynosi 14 zł.
 • Każdy uczestnik olimpiady otrzyma od organizatora olimpiady za:

I miejsce – dyplom laureata i nagrodę; II miejsce – dyplom finalisty i upominek; III miejsce – dyplom uznania i upominek od IV miejsca – dyplom uczestnictwa. Szkolny koordynator ufunduje nagrodę dla uczestnika, który zdobył najlepszy wynik w szkole.

 • Rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na przetwarzanie danych uczestnika dla celu realizacji konkursu ( zgoda w wersji papierowej przekazana zostanie przez koordynatora).
 • Więcej informacji dotyczących olimpiady u koordynatora olimpiady
  D. Załuskiej-Oberpriller (sala nr 28 w budynku przy ulicy Zegadłowicza lub przez dziennik )

  Koordynator olimpiady:
  D. Załuska-Oberpriller

 

Skip to content