Konkurs na film krótkometrażowy pt. „Ocknij się, nie żyj w iluzji”

Zapraszamy do udziału w konkursie na film krótkometrażowy pt. „Ocknij się, nie żyj w iluzji”. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu dowolną techniką audiowizualną krótkometrażowego filmu edukacyjnego na temat profilaktyki uzależnień behawioralnych i uzależnień od środków psychoaktywnych, promowanie wiedzy na temat działań mających wpływ na kształtowanie prozdrowotnych nawyków i asertywnych postaw

TELEFONY ZAUFANIA

Uczniowie, rodzice, nauczyciele, przekazujemy Wam informacje o telefonach zaufania oraz infolinii wsparcia dzieci i młodzieży oraz dorosłych, którzy potrzebują pomocy. Jeśli znajdujecie się w kryzysie psychicznym, macie problemy w domu, w szkole, w tym w relacjach rówieśniczych, macie problemy z własnymi dziećmi, przy zapewnieniu anonimowości i pełnej dyskrecji, możecie skontaktować się ze

ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH LO CKZIU NR 2 W WADOWICACH O PROFILU POLICYJNYM

„ My uczniowie Liceum Policyjnego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach ślubujemy uroczyście na sztandar Szkoły……” . Słowa te po raz kolejny zabrzmiały w murach naszej szkoły w dniu 17 listopada 2023 roku. W dniu tym odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych LO o profilu

Ogólnopolski konkurs literacki pt. „Sztuczna inteligencja Lema” (edycja 2023)

Ogólnopolski konkurs literacki pt. „Sztuczna inteligencja Lema” (edycja 2023) skierowany jest do młodzieży szkół średnich oraz techników wszystkich klas. Zadaniem uczestników jest dokonanie analizy twórczości Stanisława Lema pod kątem opisywanego przez niego rozwoju sztucznej inteligencji – sprawdzenie w jakiej formie i w jakim zakresie zostały one wdrożone i są wykorzystywane

„Mila dla Niepodległej”

W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości, grupa uczniów z klas policyjnych i architektoniczno-policyjnych uczestniczyła w projekcie sportowo – patriotycznym: „Mila dla Niepodległej”. Celem projektu było uczczenie 105 Rocznicy Odzyskania Niepodległości, a zadaniem uczestników, przebiegnięcie sztafety 4×400 m. oraz 1 mili czyli 1608 m. Na stadionie KS Beskid w Andrychowie wystartowało ponad

105. rocznica powrotu Polski na mapę Europy

11 listopada 1918 r., po 123 latach wysiłków i zmagań wielu patriotów, Polska powróciła na mapę Europy jako suwerenne państwo. W przeddzień  105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości odbył się uroczysty apel  przygotowany przez klasę drugą o profilu technik programista pod kierunkiem wychowawcy Lucjana Pietrykowskiego. Widowisko słowno – muzyczne przypomniało

Podziękowania dla odchodzącego na emeryturę dyrektora Jerzego Kotasia

10. listopada 2023 społeczność CKZiU nr 2 w Wadowicach uczciła 105. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Po patriotycznej części akademii miała miejsce wzruszająca chwila a mianowicie podziękowanie wieloletniemu nauczycielowi i dyrektorowi naszej szkoły panu mgr inż. Jerzemu Kotasiowi odchodzącemu na zasłużoną emeryturę. Słowa podziękowania w pierwszej kolejności skierował pan dyrektor

Wyniki XV Powiatowego Konkursu „W hołdzie ks. Janowi Twardowskiemu”

W kategorii TEKST I grupa wiekowa: GRAND PRIX : Nie przyznano Wyróżnienia: Maja Charnas, „Głupotka”, Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. mjra H. Sucharskiego w Spytkowicach Anna Szewczyk, „Huk”, Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. mjra H. Sucharskiego w Spytkowicach Nadia Świergosz, „Nic to”, Szkoła Podstawowa