Zajęcia na strzelnicy

Zgodnie z planem szkolenia w klasach policyjnych, nadszedł czas na pierwszy kontakt z prawdziwą bronią. W dniu 27 października, klasa 2lp wraz z kilkoma osobami z klasy 3lp, 4lp, 2la, 3la oraz 5ib5, uczestniczyła w zajęciach na profesjonalnej strzelnicy w Bielsku – Białej. Uczniowie zapoznali się z obsługą, budową broni, postawami strzeleckimi i zasadami bezpieczeństwa. Podczas szkolenia oddano 15 strzałów do tarczy z pistoletu GLOCK oraz 10 strzałów z karabinu AK47 (Kałasznikow) oraz AR10 (późniejszy amerykański M16).

W przerwie przeprowadzono ćwiczenia z musztry, a w trakcie przejazdu autokarem omówiono historię mijanych miejscowości, atrakcje regionalne oraz zagospodarowanie turystyczne Małopolski i Śląska.

Opiekunowie wycieczki:

mgr P. Kubieniec

mgr J. Cepcer

Skip to content