XXXIII Rajdzie Pamięci Lotników „Hell’s Angel”

15 września 2023 roku uczniowie klasy 2 Liceum Policyjnego  wzięli udział w XXXIII Rajdzie Pamięci Lotników, który odbywał się w 79. rocznicę bohaterskiej śmierci 6 członków załogi bombowca „Hell’s Angel”. Uczestnicy pokonali pieszo trasę ok. 12 km, pod przewodnictwem p. Stanisława Bogusza i p. Elżbiety Włoch. Po dotarciu na metę rajdu i po posiłku przygotowanym przez Koło Gospodyń w Zygodowicach, grupa wzięła udział w obchodach, które odbywały się jak co roku przy pomniku. Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się od przywitania zgromadzonych gości i uczestników rajdu. Po pieśniach przygotowanych przez nauczycieli i uczniów lokalnej szkoły podstawowej, przybyli goście złożyli pod obeliskiem  wiązanki kwiatów, wygłosili przemowy okolicznościowe. Wspomnienia z okresu powojennego przywołał Prezes PTTK Oddział „Ziemia Wadowicka” p. Dyonizy Szczygielski przypominając, że o pokój należy ciągle zabiegać, bo nie jest nam dany na zawsze.

13 września 1944 roku nad Zygodowicami maszyna Liberalor B-24, Nr 4251139, nazwany przez lotników „Hell’s Angel” eksplodowała. Zginął kapitan i pięciu członków załogi, którzy nie zdążyli opuścić samolotu. Pięciu lotników, którzy wyskoczyli na spadochronach zostało pojmanych przez Niemców i odesłanych do obozu jenieckiego. W 1945 roku powrócili do swojej ojczyzny. Na polu chwały zginęli Obywatele Stanów Zjednoczonych: William C.Lawrance, Matthew W.Hall, Everett L.Mac Donald, William T.Eggers, Lewis L.Kaplan, Arthur E.Nitsche. Cześć Ich pamięci.

Opiekunowie Koła Turystycznego. Fotografie S. Bogusz, E. Włoch

Skip to content