XXX OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA ZDROWIA PCK – Kraków 2023

uczeń odbiera dyplom

W dniu 19 maja w Małopolskim Oddziale Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża odbył się etap wojewódzki XXX Ogólnopolskiej Olimpiady Zdrowia PCK, w którym udział wzięli finaliści powiatowych eliminacji. Powiat wadowicki reprezentował uczeń naszej szkoły Wiktor Osoba ( klasa 4 TIB5).

Etap wojewódzki Olimpiady Zdrowia obejmował:

  1. część pisemną – test składający się z 40 pytań ( zarówno jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, jak i pytania o charakterze „prawda-fałsz”).
  2. ocenę przez Jury Olimpiady Zdrowia dokumentacji z przebiegu akcji prozdrowotnej zrealizowanej przez uczestników olimpiady.

Gratulujemy Wiktorowi przeprowadzonej na wadowickim basenie „ Delfin” akcji promującej aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia oraz dobrego wyniku w wojewódzkim etapie olimpiady.

                       jurorzy konkursu

 Szkolne Koło PCK

Skip to content