XX POWIATOWY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO SHAMROCK

LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie zaprasza uczniów klas maturalnych do wzięcia udziału w XX POWIATOWYM KONKURSIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO SHAMROCK.
Regulamin konkursu:
ETAP I
Konkurs ma charakter testu online za pomocą aplikacji quizizz, który uczeń rozwiązuje samodzielnie.
Test składa się z części leksykalno-gramatycznej na poziomie intermediate oraz pytań dotyczących znajomości wiedzy o Zjednoczonym Królestwie.  /Polecamy lekturę „Spotlight on Britain” S. Sheerin, J. Seath, G. White, stronę www.woodlands-junior.kent.sch.uk oraz Wikipedię.
Kod do testu nauczyciele/opiekunowie dostaną za pomocą smsa w dniu konkursu 5 grudnia 2023r.  Konkurs  rozpocznie  się o  godz. 9.00.
Wyniki zostaną przesłane smsem do nauczycieli/opiekunów konkursu. Proszę zapoznać się z regulaminem konkursu.
ETAP II
10 uczniów z najlepszymi wynikami z testu zostanie zaproszonych do przedstawienia 5-minutowej prezentacji na temat wybranego kraju anglojęzycznego.
Etap ten odbędzie się  4 marca 2024 ro godz. 10.00.

Uczniów zainteresowanych prosimy o kontakt z nauczycielami języka angielskiego.

Skip to content