XV Powiatowe Targi Edukacyjno-Informacyjno-Wydawnicze

Jubileuszowe targi edukacyjne odbyły się 28 marca 2019 roku w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych im. Mikołaja Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej. Młodzież gimnazjalna oraz ósmoklasiści z powiatu wadowickiego mieli okazję zapoznać się z bogatą ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz hufców pracy.

Wśród zaproszonych gości byli między innymi: starosta wadowicki Eugeniusz Kurdas, małopolska wicekurator oświaty Halina Cimer, burmistrz Kalwarii Augustyn Ormanty, radni powiatowi oraz dyrektorzy szkół.

Ofertę edukacyjną CKZiU nr 2 w Wadowicach na nowy rok szkolny prezentowali nauczyciele naszej szkoły: Agnieszka Jakubowska, Agnieszka Kołek, Joanna Matyjasik, Damian Basiura oraz  Józef Nowak. Dużym wsparciem byli także nasi uczniowie: Patrycja Augustyniak, Paulina Bobula, Katarzyna Pasterak, Dawid Palenica, Mikołaj Janicki, Kamil Fabiś, Dominik Szlachta, Grzegorz Jarosz, Kacper Szczygieł, Szymon Wawro i Karol Wajdzik.

Nasze stoisko odwiedziło kilkadziesiąt uczniów, nauczycieli, doradców zawodowych  oraz rodziców. Odbyliśmy wiele ciekawych rozmów, udzieliliśmy wyczerpujących odpowiedzi na nurtujące młodzież pytania. Mamy nadzieję, że z wieloma z zainteresowanych uczniów spotkamy się we wrześniu w naszej szkole.

Agnieszka Kołek

Foto: Joanna Matyjasik

Skip to content