XLI Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej

Ostatni dzień przed feriami, tj. 9 luty, był bardzo pracowity dla naszych uczniów.
W Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie odbyły się eliminacje II stopnia
Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej.
Nie zabrakło tam oczywiście przedstawicieli naszego Centrum. Reprezentowali nas
uczniowie w następujących kategoriach: elektrycznej, elektronicznej i informatycznej.
Uczestnicy rozwiązywali test jednokrotnego wyboru, składający się z 50 pytań.
Nie znamy jeszcze wyników, ale liczymy na sukcesy!

dr inż. Marcin Matyjasik

Skip to content