Wyniki X Powiatowego Konkursu „W hołdzie ks. Janowi Twardowskiemu”

W kategorii TEKST

I grupa wiekowa:

GRAND PRIX: Wiktoria Dębska, „Powroty”, Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. mjra Henryka Sucharskiego w Spytkowicach, opiekun: Joanna Fabin.

Wyróżnienia:

  1. Martyna Fluder, „Mój film”, Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Maksymiliana Kolbe w Ponikwi.
  2. Natalia Wróbel, „Gdy odchodzą bliscy…”, „Dom rodzinny”, Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Maksymiliana Kolbe w Ponikwi.

II grupa wiekowa:

GRAND PRIX: Jan Banat, „To nie miejsce”, Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Andrychowie, opiekun: dr Katarzyna Przebinda-Niemczyk.

Wyróżnienie: Magdalena Bąk, „Dom”, Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Andrychowie, opiekun: dr Katarzyna Przebinda-Niemczyk.

W kategorii ILUSTRACJA

I grupa wiekowa:

GRAND PRIX: Zofia Placek, „Ośla łza”, Szkoła Podstawowa w Woźnikach, opiekun: Agnieszka Sienkiewicz.

Wyróżnienie: Karol Bydłoń, „Rodzinny dom”, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kalwarii Zebrzydowskiej, opiekun: Agnieszka Bobrek.

II grupa wiekowa:

GRAND PRIX: Oskar Sienkiewicz, „Śpieszmy”, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2
w Wadowicach.

Wyróżnienie: Sylwia Kałuża, „Sen o moim domu rodzinnym”, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Kaczynie, opiekun: Józefa Kwarciak.

 Wadowice, 31.10.2018 roku

Skip to content