Wyjazd szkoleniowy klas policyjnych

W dniach 4 do 8 września 2023 roku klasy policyjne: 3lp, 4lap oraz 4lp, uczestniczyły w wycieczce przedmiotowej do Żywca Moszczanicy, zorganizowanej w ramach „Szkoły Przetrwania Paweł Żygliński”.

Po przyjeździe na miejsce i podziale na grupy, uczniowie przystąpili do budowy obozowiska: rozłożenie namiotów, przygotowanie podestów i łóżek. Ważnym elementem było rozpalenie ogniska, które było podsycane przez 24 godziny na dobę.

Każdy dzień rozpoczynał się pobudką o 6:00, półgodzinną zaprawą i apelem. Po śniadaniu wszyscy udawali się na ustalone zajęcia z instruktorami policyjnymi i wojskowymi: szkolenie strzeleckie (celność i skupienie, strzelanie do zapadek na czas), rozkładanie i składanie broni, ćwiczenia integracyjno-sportowe, podstawy musztry, nauka maszerowania, samoobrona, techniki interwencyjne, kryminalistyka, zabezpieczanie śladów, oględziny miejsca zdarzenia, legitymowanie, sprawnościowy tor przeszkód, pierwsza pomoc-postrzał, medycyna pola walki, przeprawa wodna z użyciem pontonów, nauka podstawowych węzłów, biegi na orientację, praca z mapą, gps-em, łączność, wspinaczka na ściance, survival – marsz na azymut, budowa leśnych szałasów, zajęcia z przewodnikiem psa tropiącego, jazda konna. Wieczorem lekcje śpiewu piosenek patriotycznych, prelekcje motywacyjne, tańce i śpiewy przy ognisku, potem apel, capstrzyk i cisza nocna od 22:00. Na koniec nocny alarm, wymarsz kondycyjny i przeprawa na przez rzekę.

Wszyscy wrócili do szkoły z praktyczną wiedzą, do wykorzystania w przyszłej pracy/służbie oraz w życiu prywatnym.

Dziękuję opiekunom: Pani M. Szafrańskiej, Pani I. Jagiełce, Panu R. Brańce i księdzu W. Leśniakowi, za wszelką pomoc, pomysły i zabezpieczenie uczestników podczas całonocnych dyżurów.

Janusz Cepcer, koordynator klas policyjnych

           

Skip to content