Wyjazd klasy 3TE do Muzeum Auschwitz Birkenau

21 marca uczniowie klasy 3 TE brali udział w zwiedzaniu Państwowego Muzeum Auschwitz Birkenau w Oświęcimiu. Celem wyjazdu do muzeum było przede wszystkim poznanie zjawiska holokaustu na tle wydarzeń II wojny światowej i okupacji w Polsce, oddanie czci i pamięci wszystkim ofiarom zbrodni nazistowskich oraz budzenie świadomości patriotycznej.

Po minięciu bramy z niemieckim napisem „ Arbeit macht frei”, uczniowie wraz z przewodnikiem rozpoczęli zwiedzanie wystawy stałej oraz obiektów na terenie obozu macierzystego Auschwitz I. Następnie udali się do obozu Auschwitz II Birkenau, gdzie zwiedzili najważniejsze obiekty poobozowe: rampę wyładowczą, ruiny komór gazowych i krematoriów oraz baraki więzienne.

Odwiedzane miejsca, fotografie cierpiących dzieci, warunki obozowe, doświadczenia medyczne oraz opowieści przewodnika o bezwzględnym traktowaniu więźniów zrobiły wielkie wrażenie na zwiedzających i skłoniły do refleksji nad istotą człowieczeństwa, potrzebą pielęgnowania takich wartości jak wzajemny szacunek, tolerancja przyjaźń.

Kilkugodzinne zwiedzanie odbywało się w ciszy i zadumie wszystkich uczniów.

Podczas wyjazdu opiekę sprawowały: Dorota Załuska-Oberpriller i Jolanta Zaręba.

Skip to content