Uroczyste otwarcie sal dydaktycznych w ramach projektu „Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II”

zaproszeni goście przecinają wstęgę

W dniu 17.10.2022 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach odbyła się ważna uroczystość, dokonano uroczystego otwarcia sal dydaktycznych w ramach projektu „Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II”

Wszystko to działo się z udziałem przedstawicieli powiatu wadowickiego na czele z panem Starostą Eugeniuszem Kurdasem, przewodniczącą Rady Powiatu panią Zofią Kaczyńską. W uroczystości wzięli również udział między innymi poseł Filip Kaczyński, małopolska wicekurator oświaty Halina Cimer,
zastępca dyrektora Departamentu Edukacji UMWM  Agata Suszczyńska.

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie to było okazją do podsumowania i obejrzenia inwestycji realizowanych na przestrzeni lat 2017 – 2022, kiedy to za sprawą dofinansowania w ramach projektów CKZIU I i CKZIU II pozyskano prawie
10 mln i można śmiało powiedzieć, bardzo dobrze wykorzystano.

Padło wiele dobrych słów o szkole, o wynikach egzaminów, o miejscu szkoły na mapie powiatu, jak i również całego województwa małopolskiego.

Spotkanie to też było okazją do podsumowania projektu Advancing STEM Education with IoT Experiments realizowanego wraz szkołami z Valgi w Estonii i Taviry w Portugali i przy wsparciu Centrum Edukacyjnego EST.

W ramach projektu przedstawiono scenariusze zajęć z przeprowadzonych warsztatów w każdej ze szkół partnerskich (w Polsce, Estonii i Portugalii).

Przetestowane scenariusze zajęć można będzie znaleźć w publikacji adresowanej do nauczycieli przedmiotów ścisłych zarówno w języku polskim, estońskim, portugalskim oraz angielskim.

Projekty zostały dofinansowane z Funduszy Europejskich w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
oraz programu Erasmus +.

 

Skip to content