Uczniowie naszej szkoły w świecie dziennikarstwa i mediów

uczniowie uczestniczą w warsztatach

23 września 2020 roku uczniowie klas 2AP4 oraz 2LP4 wraz z opiekunami: panią Anną Gancarczyk i panem Przemysławem Cieślikiem udali się do Wadowickiego Centrum Kultury na warsztaty edukacyjne dla młodzieży pt. Nowe Widnokręgi – zrozumieć media.

Warsztaty prowadzone były przez wykładowców, specjalistów i studentów z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Głównym celem przedsięwzięcia było zapoznanie uczestników z podstawowymi
pojęciami profesjonalnego dziennikarstwa oraz zasadami właściwego odbioru
komunikatów różnego typu, o czym poinformował rozpoczynający spotkanie
o. Benedykt Cisoń.

Warsztaty miały interaktywny charakter i okazały się serią niespodzianek:

  • Język obrazu – podstawy przekazu telewizyjnego” – były to zajęcia prowadzone
    przez inżyniera wozu transmisyjnego i operatorów kamer, którzy m.in. zaprosili
    nasze uczennice i uczniów do poprowadzenia „na żywo” prognozy pogody
    czy serwisu sportowego;

  • Światło i cień – podstawy przekazu telewizyjnego” – podczas tych zajęć uczestnicy mogli zobaczyć, jak za pomocą światła i cienia kształtuje się obraz telewizyjny oraz w jaki sposób montaż czy charakteryzacja może wpływać na przekaz reklamowy;

  • Świat dźwięku – mowa, śpiew, muzyka – podstawy dziennikarstwa radiowego” – ten blok tematyczny pozwolił na profesjonalne nagranie piosenki wykonanej przez uczestnika warsztatów;

  • Słowo w druku – podstawy dziennikarstwa prasowego” – uczestnicy nauczyli się dostrzegać różnice pomiędzy informacją, opinią, perswazją i manipulacją.

W czasie aktywnych przerw wszyscy obecni mogli zapoznać się z profesjonalnymi materiałami prasowymi, radiowymi i telewizyjnymi, spróbować obsłużyć nowoczesny sprzęt radiowo-telewizyjny, a nawet wejść do wnętrza prawdziwego wozu transmisyjnego.

Po zakończeniu zajęć uczniowie bogatsi o nowe doświadczenia wrócili z opiekunami do szkoły.
Ich aktywne uczestnictwo w warsztatach pokazało, że byli pozytywnie zaskoczeni ogromem wiedzy, która została im przekazana. Osoby, które odważyły się wystąpić na scenie na potrzeby warsztatów, otrzymały – oprócz satysfakcji – nagrody rzeczowe.

A. Gancarczyk

Skip to content