POŻEGNANIE MATURZYSTÓW

Szanowni Absolwenci!

Nadszedł dla Was czas pożegnania ze szkołą, rozpoczęcia nowego etapu, wyboru własnej drogi. Niestety, nastąpiło to w szczególnym okresie – edukacji zdalnej.
Nie możemy Więc osobiście pożegnać się z Wami, pogratulować, podziękować, udzielić ostatnich wskazówek. Jesteśmy jednak przekonani, że Wasza uczniowska praca, rozumna
i wytrwała, wróży Wam pomyślną przyszłość.

Nie zapomnijcie słów Goethego: Jeśli możesz coś zrobić lub marzysz, że mógłbyś to zrobić, zabierz się za to. Odwaga ma w sobie moc geniuszu.

Niech ciągle towarzyszą Wam potrzeba rozwoju, zaangażowanie i sumienność. Pracujcie systematycznie, rozwijajcie swoje zainteresowania, poszerzajcie wiedzę
z różnych dziedzin zgodnie ze swoimi możliwościami, nieustanne dążcie do celu.

A wyruszając w dalszą drogę, pamiętajcie słowa Winstona Churchilla:
To nie jest koniec, to nawet nie jest początek końca, to dopiero koniec początku.

 Życzymy Wam wielu sukcesów

Dyrekcja, Wychowawcy i Nauczyciele

Skip to content