Pierwsza klasa liceum policyjnego z niecierpliwością czeka na mundury

W piątek, 9. września 2022 roku, pierwsza klasa liceum policyjnego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach uczestniczyła w zdejmowaniu miary pod mundury. Od początku września uczniowie mieli już okazję zapoznać się z regulaminem umundurowania. Dzisiejsze wydarzenie to kolejny krok, który przybliża pierwszaki do złożenia uroczystego ślubowania w październiku.
Bardzo dziękujemy nieocenionej pani krawcowej, Teresie Bongilaj, za pomoc w organizacji pomiarów.

Absolwenci klas policyjnych mogą podjąć pracę w jednostkach policji, służbie celnej, straży miejskiej oraz innych jednostkach mundurowych, ale także w administracji państwowej lub firmach ochroniarskich i detektywistycznych. Mogą także kontynuować naukę na uczelniach wyższych kształcących kadrę oficerską.

 

wychowawca klasy Janusz Cepcer, Anna Mrajca

Skip to content