Olimpiada Wiedzy Technicznej

20 października 2017 roku w budynku na ul. Słowackiego 4 odbyły się zawody I stopnia (szkolne) XLIV Olimpiady Wiedzy Technicznej. 
Branżę elektryczno-elektroniczną reprezentowało 10 uczniów klas drugich, trzecich i czwartych. 
Branżę mechaniczno- budowlaną – 4 uczniów z klas trzecich i czwartych.

Skip to content